Kimmo J. Lipponen arvioi suomalaisen huippu-urheilun tilan

ARVO-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen on kutsuttu tekemään arvio suomalaisen huippu-urheilun tilasta. Tehtävän toimeksiantajana on valtion liikuntaneuvosto. ARVOn vt. toimitusjohtajana Lipposen poissa ollessa joulukuun puoliväliin saakka toimii Soilikki Viljanen.

ARVO-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen on kutsuttu tekemään arvio suomalaisen huippu-urheilun tilasta. Tehtävän toimeksiantajana on valtion liikuntaneuvosto. ARVOn vt. toimitusjohtajana Lipposen poissa ollessa joulukuun puoliväliin saakka toimii Soilikki Viljanen.

Lipponen hoitaa kuitenkin selvitystyön kanssa samaan aikaan Hyvän mitta –hankkeen koordinointia.

Kimmo J. Lipponen sai kiinnostavan selvitystehtävän monipuolisen työhistoriansa ansiosta. Hän on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut pitkään eri tehtävissä urheilun saralla, muun muassa Palloliiton toimitusjohtajana.

Liikuntaneuvoston tiedotteessa todetaan näin: ”Lipposella on laaja-alaista kotimaista ja kansainvälistä kokemusta sekä operatiivisessa johtamisessa että luottamushenkilönä. Hän on aiemmin toiminut niin kolmannen kuin yksityisenkin sektorin parissa: Nokian palveluksessa vuosina 1999–2007 mm. yhteiskuntavastuuohjelmien vetäjänä, Suomen Palloliiton toimitusjohtajana vuosina 2008–2013, Suomen Olympiakomitean hallituksen jäsenenä 2008–2012 sekä UEFAn eri komiteoissa. Lisäksi hän on luennoinut ja kouluttanut aktiivisesti sekä ollut mukana rakentamassa kansainvälistä liikuntahallinnon koulutusohjelmaa Jyväskylän yliopistossa.”

Kimmo Lipposella on vajaat kolme kuukautta aikaa tuottaa kokonaisnäkemys suomalaisen huippu-urheilun tilasta ja keskeisistä kehitystrendeistä suhteessa kansainväliseen kehitykseen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa se, kuinka hyvin huippu-urheilun rakenteet ja valtionohjaus toimivat ja mitä on tarpeen kehittää.

Lisäksi arvioitavana ovat vuodesta 2013 käynnissä olleen huippu-urheilun muutostyön saavutetut tulokset ja vaikutukset siltä osin, kuin lyhyt aikajänne sen mahdollistaa. Tavoitteena on myös määritellä, miten huippu-urheilua koskevaa tietopohjaa ja tutkimustoimintaa on tarpeen kehittää.

Selvitystä varten kuullaan sekä huippu-urheilutoimijoita että huippu-urheilujärjestelmästä riippumattomia asiantuntijoita. Valtion liikuntaneuvoston jaostot, erityisesti tutkimus- ja arviointijaosto, tukevat arviointia omalla asiantuntemuksellaan.

”Olen kiitollinen, että saan mahdollisuuden syventyä aiheeseen, joka kiinnostaa suurta joukkoa suomalaisia. Työ on erittäin haastava ja käytössä oleva aika lyhyt, joten tartun siihen kaikella sillä tarmolla ja kokemuksella, joka minulla on. Uskon, että useamman vuoden etäisyys päivittäisestä urheilujohtamisesta auttaa näkemään asiaa tarvittavalla objektiivisuudella”, sanoo arvioinnista vastaava Kimmo J Lipponen.

”Arviointi on kehittämisen työkalu, jonka pohjalta nykyisiä toimenpiteitä ja toimintamalleja voidaan tarvittaessa uudistaa. Selvää on, että tarvitsemme jäsennetyn, vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvan kokonaiskuvan huippu-urheilun tilasta. Lipposen ammatillinen tausta on laaja-alainen, mikä edesauttaa toimeksiannon suorittamista nimenomaan käytännön kehittämisen näkökulma huomioiden. Työtä taustoitetaan laajasti tutkimustietoa ja asiantuntijoita hyödyntämällä”, toteaa valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen.