Katja Anoschkin Hyvän Mitan hankepäälliköksi

VTM Katja Anoschkin on valittu Hyvän Mitta -hankkeen vetäjäksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.2. 2018. Katja siirtyy hanketta koordinoivan ARVOn palvelukseen Espoon järjestöjen yhteisö EJY:stä, jossa hän toimi kehittämispäällikönä.

VTM Katja Anoschkin on valittu Hyvän Mitta -hankkeen vetäjäksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.2.2018. Katja siirtyy hanketta koordinoivan ARVOn palvelukseen Espoon järjestöjen yhteisö EJY:stä, jossa hän toimi kehittämispäällikönä.

Hyvän Mitta -hanke on vaikuttavuuden arvioinnin edelläkävijä Suomessa. Syksyllä 2017 käynnistyneessä toisessa vaiheessa Me-säätiö, Sitra, OKM, STEA, Valtioneuvoston kanslia, Opetushallitus, Kela ja ARVO, kehittävät uusia työkaluja vaikutusten arviointiin ja näkyväksi tekemiseen.

Hyvän Mitan toisessa vaiheessa otetaan uusi, entistä kunnianhimoisempi askel yhteismitallisen ja vertailukelpoisen vaikuttavuustiedon tuottamisessa. Hankkeeseen valitaan 4-5 vaikuttavuuslähtöistä pilottia, joiden tuloksellisuutta arvioidaan vajaan kahden vuoden ajan. Piloteissa korostuvat ennaltaehkäisevien palveluiden kustannusvaikuttavuuden arviointi sekä digitaalisten sovellusten ja tekoälyn mahdollistamat hyödyt.

”Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!”

 

”Katja tuo hankkeeseen kipeästi kaivattua verkostojohtamisen ja yhteiskehittämisen osaamista. Katjalla on myös laaja järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan sekä julkisen sektorin vaikuttavuusperusteisten ohjausjärjestelmien ymmärrys. Olemme erittäin iloisia saadessamme Katjan Hyvän Mitan tiimiin”, sanoo ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

”Olen innoissani mahdollisuudesta olla tekemässä historiallista työtä vaikuttavuuden arvioinnin edistämiseksi. Olen valmis laittamaan itseni 100% likoon Hyvän Mitan tavoitteiden saavuttamiseksi!” toteaa Katja Anoschkin.

”Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaaminen ja vaikuttavuusjohtaminen ovat asioita, joiden parissa meidän täytyy olla parempia tulevaisuudessa. Yksin tätä työtä ei tehdä, vaan haastan jokaisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevan toimijan mukaan jakamaan omaa osaamistaan ja luomaan vaikuttavampia hyviä tekoja!” Katja jatkaa.

Ensimmäinen vaihe kokosi yhteen vaikutusten arvioinnin malleja ja menetelmiä

 

Toukokuussa 2017 päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa saatiin konkreettisia käytännön esimerkkejä ja tärkeitä jatkokehittämisen työkaluja 13 erilaisessa hankkeessa osallistuville toimijoille itselleen, sidosryhmille ja rahoittajille. Prosessi onnistui kokoamaan Suomessa kipeästi kaivattuja esimerkkejä käytössä olevista vaikutusten arvioinnin malleista ja menetelmistä.

 

Lue lisää:

www.hyvanmitta.fi
Hyvän Mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit tarkoitettu kaikkien käyttöön