Hyvän mitta jatkaa toiseen vaiheeseen

Hyvän mitan toisessa vaiheessa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisten sopimusten mahdollistamiseksi, vaikuttavuustiedon keräämiseen ja kouluttamiseen.

Hyvän mitan toisessa vaiheessa luodaan malleja vaikuttavuusperusteisten sopimusten mahdollistamiseksi, vaikuttavuustiedon keräämiseen ja kouluttamiseen.

Haluamme osoittaa tärkeän työn tulokset ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ymmärrettävästi, yhteismitallisesti ja vertailukelpoisesti, dataa ja digitaalisuutta hyödyntäen.

ARVOn kanssa mukana ottamassa hyvästä mittaa: Me-säätiö, Stea, Valtioneuvoston kanslia, Sitra, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kela.

Pistä seurantaan ARVOn Twitter– ja Facebook-tilit sekä hästäg #HyvänMitta. Kerromme pian lisää!

 

Lue lisää:

 

Hyvän mitan ykkösvaihe ohi – Vinkit ja opit on tarkoitettu kaikkien käyttöön

www.hyvänmitta.fi