HUS:n Painonhallintatalo.fi palkittiin Vuoden Vaikuttavimpana ARVO-tekona

HUS-virtuaalisairaalan lihavuuden hoidon sähköiset palvelut eli Painonhallinta.fi voitti Vuoden 2017 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon. Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut sekä Nicehearts ry.

HUS-virtuaalisairaalan lihavuuden hoidon sähköiset palvelut eli Painonhallintatalo.fi voitti Vuoden 2017 Vaikuttavin ARVO-teko -palkinnon.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO myönsi palkinnon nyt kolmatta kertaa teolle, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ja innovatiivinen toimintatapa yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi.

Kunniamaininnat saivat tänä vuonna Autismisäätiön työllisyyttä edistävät palvelut sekä Nicehearts ry.

 

Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen digitalisaation keinoin

 

Painonhallintatalo on digitaalinen laihdutuspalvelu, jossa yhdistyvät kaikki painonhallinnan kannalta olennaiset osa-alueet: ravitsemus, liikunta, uni, stressi ja psykologinen painonhallinta. Perinteisesti lihavuuden hoidossa on usein keskitytty vain oikeanlaiseen ravitsemukseen ja liikuntaan. Painonhallintatalo ottaa potilaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja kiinnittää huomiota nimenomaan painonhallinnan psykologiseen puoleen. Tämä lisää palvelun vaikuttavuutta.

Palvelu on kehitetty yhdessä potilaiden sekä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Keskiössä ovat olleet nimenomaan potilaan omat arvot, joiden pohjalta palvelu on rakennettu.

Palvelun tuote on vuoden pituinen Terveyslaihdutusvalmennus, jonka ajaksi potilas saa henkilökohtaisen valmentajan, joka seuraa ja tukee potilasta 1-2 viikon välein. Tutkimuksissa on todettu, että ihmisen läsnäolo on todella merkittävä tekijä Painonhallintatalon kaltaisissa verkkointerventioissa.

ARVOn palkintoraati arvostaakin Painonhallintatalon tapaa yhdistää teknologia ja ihmiset. Raadin mukaan Painonhallintatalo vastaa keskeiseen terveyskysymykseen hyödyntäen digitalisaation mahdollisuuksia kustannustehokkaalla ja asiakaskokemusta parantavalla tavalla. Painonhallintatalolla on laaja kohderyhmä ja palvelu lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Palkinnon vastaanotti projektipäällikkö Laura Suojanen HUS:lta.

– On mahtavaa saada arvostusta ja kunnioitusta työlle, jota on tehty pitkään ja sitkeästi. Digitaalisten ratkaisujen kautta voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Tällä hetkellä palvelua käyttää jo 400 potilasta, mutta tavoitteenamme on totta kai se, että palvelua voisivat käyttää kaikki lihavuudesta kärsivät suomalaiset. Palvelulla on mahdollisuuksia laajentua myös kansainvälisesti, Suojanen kommentoi.

Pelkästään Uudellamaalla 160 000 ihmisellä olisi tarvetta lihavuuden hoitoon.

 

Kunniamaininnat Autismisäätiön työllisyyttä tukeville toiminnoille ja Niceheartsille

 

Kunniamaininnalla palkittiin Autismisäätiön työllistymistä edistävä hanke, jossa on saatu aikaan hyviä tuloksia siksi, että työllisyyspalveluiden räätälöinnissä otetaan huomioon autismin kirjon ihmisten erityistarpeet.

Työhönvalmennukseen osallistuneista 17,8 % on saanut palkkatyöpaikan, mikä on huomattavasti enemmän kuin “perinteisillä” työvoimapoliittisilla toimilla. Raadin mielestä Autismisäätiön räätälöityä palvelumallia voisi käyttää esimerkkinä myös muiden helposti sivuun jäävien ryhmien tukemisessa.

– Tuntuu hyvältä saada arvokas tunnustus tehdylle työlle. Tämä merkitsee sitä, että muutkin huomaavat hyvän työmme, Hanna Ekman.

Nicehearts on yhdistys, joka edistää tyttöjen ja naisten asemaa sekä ehkäisee syrjäytymistä ja lisää kaikkein heikommassa asemassa olevien osallistumismahdollisuuksia ja edistää oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Se toimii Vantaalla, Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Imatralla ja koordinoi myös Me-taloja Espoossa ja Lappeenrannassa.

Palkintoraati kiitti Niceheartsia erityisesti siitä, että se tukee yksilöä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lisätiedot:

Kimmo Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO, p. 040 758 7247.