Helsingin ensikoti auttaa elämän alussa

Arvoliiton uusista jäsenistä esittelyvuorossa on Helsingin ensikoti ry, joka on tehnyt arvokasta työtä kaikkein pienimpien parissa jo vuosikymmenten ajan. 

Yhdistys perustettiin 1936, ja kesällä 1942 Helsingin ensikoti avattiin turvapaikaksi äideille ja lapsille. Tällä hetkellä Helsingin ensikoti on vauvaperhetyön edelläkävijä, joka tuottaa suuren osan tiivistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden palveluista pääkaupunkiseudulla.

Toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, mitä Helsingin ensikoti tekee? 

Helsingin ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka tukee vaikeissa elämäntilanteissa vauvaa odottavia ja pienten lasten perheitä, jotta jokainen lapsi saa hyvän alun elämälleen. Olemme rohkea, muuttuvassa toimintaympäristössä yhteiskuntaan vaikuttava järjestö, joka reagoi vauvaperheiden elämässä ilmeneviin epäkohtiin. Olemme toivon ja osaamisen yhteisö, jossa on aktiivisia kansalaistoimijoita ja hyvinvoiva henkilöstö. Meillä on noin 80 hengen työyhteisö, joka palvelee vuosittain noin 500 intensiivistä tukea tarvitsevaa ihmistä. Tuotamme palveluita kunnille ja tuleville hyvinvointialueille. 

  

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnallinen päämäärä? 

Jokainen lapsi on pelastettava elämälle. Kun muissa herää huoli, meissä syntyy toivo. 

Arvomme ovat seuraavat. Näitä arkistaa 8 valittua toiminnallista hyvettä. 

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. 

Jokainen meistä on arvokas. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ohjaavat toimintaamme. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja toimimme asiakaslähtöisesti. 

Muutos on mahdollista. Jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja toivon säilymiseen. 

Korkea ammattitaito. Ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen palvelevat asiakasta. 

Turvallisuus. Asiakasperheitten hoitoympäristö ja henkilökunnan työympäristö ovat turvalliset ja viihtyisät. Toiminta on taloudellisesti vakaata. 

  

Miksi liityitte Arvoliittoon ja mitä toivotte jäsenyydeltä? 

Liityimme Arvoliittoon, koska yhteinen työ hyvän ja kestävän muutoksen luomiseksi on meille toiminnan polttoainetta. Innostumme oppimisesta ja haluamme olla tuottamassa yhdessä lisäarvoa. 

Helsingin ensikoti ry:n tunnus

Lue lisää Helsingin ensikoti ry:stä.