ETLAn selvitys: Yhteiskunnalliset yritykset ovat talouden piilotettu voimavara

Yhteiskunnallisen päämäärän mukaan toimivat yritykset työllistävät ainakin 126 000 suomalaista.

Vaikuttavuusinvestoinnit tuovat potentiaalia yritysten kasvuun, mutta rahoituksen saaminen vaatii yrityksiltä parempaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista ja viestintää.

 

Yhteiskunnallisen päämäärän mukaan toimivat yritykset työllistävät ainakin 126 000 suomalaista.

Vaikuttavuusinvestoinnit tuovat potentiaalia yritysten kasvuun, mutta rahoituksen saaminen vaatii yrityksiltä parempaa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamista ja viestintää.

Suomessa on yli 19 000 yhteiskunnallista yritystä, ja ne työllistävät 126 000 – 210 000 ihmistä eli varovaisimpienkin arvioiden mukaan enemmän kuin maatalous, metsätalous, kalatalous ja kaivostoiminta yhteensä. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintamalli tunnetaan kuitenkin Suomessa huonosti, ja se on esteenä yritysten kasvulle ja rahoituksen saamiselle. Näin todetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tuoreessa selvityksessä.

”Vain neljäsosa yhteiskunnallisista yrityksistä mittaa oman työnsä yhteiskunnallista vaikuttavuutta, eli sitä, miten ne ovat edistäneet yhteiskunnan etua omalla työllään. Yritykset myös viestivät yhteiskunnallisesta missiostaan kehnosti. Myös määritelmä siitä, mikä yritys voidaan laskea yhteiskunnalliseksi, kaipaa täsmentämistä”, tutkija Annu Kotiranta sanoo.

Selvityksessä todetaan, että rahoituksen saamisen vaikeus asettaa keskeisen esteen yhteiskunnallisten yritysten kasvulle. Yhteiskunnallisen päämäärän mukaan toimivien yritysten on tavallista vaikeampaa löytää rahoitusta investointeihinsa. Tähän yhtenä ratkaisuna nähdään vaikuttavuusinvestoiminen.

”Vaikuttavuusinvestoiminen kiinnostaa sijoittajia kovasti, mutta potenti­aalisia sijoituskohteita on vaikea löytää Euroopasta tai Pohjoismaista, Suomesta puhu­mattakaan”, selvityksessä todetaan.

”Nyt yhteiskunnallisen yrittämisen kenttä on Suomessa vaikeasti hahmotettava ja sijoittajalle haastava. Jotta kentästä tulisi hou­kutteleva myös yksityisen rahoituksen näkökulmasta, pitäisi kentän panostaa vahvasti vaikutta­vuutensa mittaamiseen ja tulostensa viestintään”, tutkija Annu Kotiranta sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä noin sata yhteiskunnalliseksi yritykseksi tunnistautunutta yritystä. Yritysten etua ajamaan perustettiin vuosi sitten syksyllä oma liitto, ARVO. Sillä on hieman yli 30 jäsenyritystä. Yhteiskunnallisen päämäärän mukaan toimivat yritykset voivat hakea myös Suomalaisen Työn Liiton myöntämää Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä. Merkillä on tällä hetkellä noin 70 käyttäjää.

”Yhteiskunnallisten yritysten kokonaismäärä ja työllistävä vaikutus on jo nyt Suomessa erittäin merkittävä. ETLAn tutkimuksessakin esiin nostetut vaikuttavuuden todentamisen ja aktiivisemman viestinnän haasteet on otettu jäsenistössämme erittäin vakavasti, ja osin siksi olemme järjestäytyneet entistä tiiviimmin”, Arvo-liiton toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen toteaa selvityksen löydöksistä.

”Uskomme vahvasti, että yhteiskunnallinen yritystoiminta on yksi ratkaisu tämän ajan viheliäisimpiin ongelmiin ja säästää kaiken lisäksi merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia. Siksi toivomme, että myös julkisista hankinnoista vastaavat poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet ottavat tämän liiketoimintamallin tosissaan”, Lipponen sanoo.

Esiselvitys yhteiskunnallisesta yrittämisestä – Katsaus yhteiskunnalliseen yrittämiseen ja vaikuttavuusinvestoimiseen Suomessa -raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Lue myös Sitran sivuilla oleva artikkeli raportista täältä.

Lisätietoja:
Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, Arvo-liitto, p. 040 7587 247
Annu Kotiranta, tutkija, ETLA, p. 044 039 3648