Eetti & Inno etenee aikataulussa

Tutkimushankkeen alustavat tulokset tuovat esiin, että yhteiskunnallisen yrityksen vastuullinen tapa toimia on kytköksissä innovatiivisuuteen, ja yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyy arjen innovaatioita sekä palveluinnovaatioita.

ARVOn Soilikki Viljasen johtamassa EETTI & INNO -tutkimushankkeessa on aloitettu loppukevään aikana toinen vaihe. Nyt tutkimuksessa tehdään henkilöstö- ja asiakaskyselyjä, joiden tarkoituksena on tuottaa lisätietoa tutkittavien organisaatioiden toiminnasta.

EETTI & INNO tutkii innovatiivisuutta yhteiskunnallisten yritysten kautta. Se selvittää myös mitä odotuksia sidosryhmillä on eettisen ja vastuullisen yrityksen toiminnalle. Miten eettisen yrityksen voi tunnistaa?

Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat organisaatiot: Aspa Palvelut Oy, Autismisäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen yhteiskunnallinen konserni, Kierrätysverkko Oy, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Setlementtiasunnot Oy, Suomen Olympiakomitea ja Y-säätiö.

Tutkimushankkeen alustavat, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tulokset tuovat esiin, että yhteiskunnallisen yrityksen vastuullinen tapa toimia on kytköksissä innovatiivisuuteen, ja yhteiskunnallisissa yrityksissä syntyy arjen innovaatioita sekä palveluinnovaatioita. Toiminnan keskiössä on asiakas, joka ensisijaisesti on ihminen ja vasta toissijaisesti asiakas. Arvolähtöisen yrityksen ja organisaation yhteiskunnallinen missio on sen dna:ssa, ja se tulee osata hyödyntää liiketoiminnassa.

Tutkimushankkeen alustavia, ensimmäisessä vaiheessa toteutetun haastattelututkimuksen tuloksia on esitelty kevään mittaan ARVO-päivässä, ARVOn seminaareissa Lahdessa ja Tampereella sekä yritysetiikan vuosittaisessa EBEN-kongressissa.

EETTI & INNO hankkeessa tuotetaan myös opinnäytetöitä. KTM Riikka Hakasen pro gradu -tutkielma ”By accident or by design? Social enterprise leaders’ stories of their career choice”, palkittiin kaksi kertaa opinnäytetyökilpailun parhaana. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusverkosto FinSERN sekä EBEN Suomi ry toimivat kilpailun järjestäjinä. Opinnäytetyössä tarkastellaan yhteiskunnallisten yritysten johtajien uranvalintaa.

EETTI & INNO käynnistyi talvella 2016, ja se jatkuu kevääseen 2018 saakka. Tutkimuksen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.