Uusi etujärjestö yhteiskunnallisille yrityksille

Kun hyvinvointiyhteiskunnan perusteet ovat koetuksella ja talouskasvu matelee, tarvitaan uusia toimintatapoja.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys yleistyy myös Suomessa. Yhteiskunnallisten yritysten ja
yrittämisen etuja ajamaan on perustettu uusi etujärjestö. Arvo auttaa rakentamaan
eettisesti ja taloudellisesti kestävää yritystoimintaa Suomessa. Liitto tulee olemaan
kasvavan yhteiskunnallisen yritystoiminnan vaikuttaja, määrittelijä ja uudistaja. Liiton
toimitusjohtajana aloittaa Kimmo J. Lipponen, jolla on vahva kokemus sekä
järjestökentältä että yritysmaailmasta.

Kun hyvinvointiyhteiskunnan perusteet ovat koetuksella ja talouskasvu matelee,
tarvitaan uusia toimintatapoja. Yhteiskunnalliset yritykset tarjoavat yhden ajankohtaisen
ja tuloksellisen vaihtoehdon. Monissa Euroopan maissa nopeasti kasvava yrittämisen
muoto yleistyy myös Suomessa.

Ei vain rahan takia

Arvo on perustettu edistämään yhteiskunnallisten yritysten ja yhteiskunnallisen
yrittämisen etuja. Liiton tehtävänä on lisätä yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten
yritysten tunnettuutta ja arvostusta. Samalla se edistää nykyistä täsmällisempää
määrittelyä sille, mitä yhteiskunnallinen yrittäminen on, mitä termi yhteiskunnallinen
yritys tarkoittaa ja vaatii. Tähän saakka termiä on käytetty Suomessa kirjavasti ja
pahimmillaan harhaanjohtavasti.

Arvo tähtää sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien yhteiskunnan rakenteiden
vahvistamiseen. Se tarjoaa tukea menestyvään liiketoimintaan sellaisille yrityksille,
joille taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan raha on väline
yhteiskunnallisten päämäärien edistämisessä. Arvo-liiton jäsenyritykset tietävät
olevansa vastuussa toiminnastaan paitsi omistajilleen myös ympäröivälle yhteiskunnalle.
Ne asettavat itselleen ja toisilleen kunnianhimoiset tavoitteet ja niitä tukevat eettiset
säännöt. Arvo on Yleisen Teollisuusliiton jäsen ja kuuluu sitä kautta Elinkeinoelämän
keskusliittoon.

Liitolle on tilaus

Moni aikamme ilmiö tukee Arvo-liiton perustamista juuri nyt. Taloudellisen voiton
maksimointi, verojen välttely ja työntekijöiden epäoikeudenmukainen kohtelu saavat
osakseen entistä kovempaa kritiikkiä. Ihmiset haluavat osoittaa mielipiteitään myös
omilla kulutusvalinnoillaan.

Arvo-liiton perustamistyötä on tehty jo syksystä 2013 saakka. Liiton alkuvaiheen
toiminnassa on ollut mukana vahvoja ja perinteikkäitä yrityksiä ja yhteisöjä, kuten
Helsingin Diakonissalaitos, Linnanmäki ja Orton. Liiton jäsenyritykset ovat yksityisesti
omistettuja yrityksiä tai muita yhteisöjä ja ne harjoittavat liiketoimintaa omien
arvolähtöisten tavoitteidensa mukaisesti. Ne käyttävät voittojaan ensisijaisesti
yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen ja toissijaisesti yrityksen kasvattamiseen.

Liiton johtoon yritys- ja järjestömaailman kokemusta

Liiton toimitusjohtajaksi on valittu 1.9. alkaen LitM, MBA Kimmo J. Lipponen.
Lipponen on aiemmin toiminut muun muassa Suomen Palloliiton toimitusjohtajana ja
Nokian yhteiskuntavastuuohjelmien vetäjänä. ”Yhteiskunnalliselle yrittämiselle ja
Arvo-liitolle on Suomessa juuri nyt vahva tilaus. Vaikeina aikoina tarvitaan uusia
avauksia ja raja-aitojen ylittämistä. Sekä yritysmaailman että järjestökentän syvällinen
tuntemus puolsi Kimmo J. Lipposen valintaa liiton toimitusjohtajaksi”, Arvo-liiton
puheenjohtaja ja Suomen Setlementtiliitto ry:n toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen
sanoo.

”Arvo tulee olemaan kasvavan yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnustettu vaikuttaja
ja uudistaja elinkeinoelämässä. Haluamme auttaa jäseniämme yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja tuloksellisen liiketoiminnan yhdistämisessä. Vaikutamme alan
itsesäätelyyn, lainsäädäntöön, kirkastamme yhteiskunnallisten yritysten imagoa ja
johdamme niihin liittyvää keskustelua sekä edistämme aiheeseen liittyvää tutkimusta”,
tuore toimitusjohtaja Lipponen summaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen, 040 758 7247, kimmo.lipponen@arvoliitto.fi

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen, 0400 961 469, pentti.lemmetyinen@setlementti.fi

www.arvoliitto.fi

Tiedote sekä kuvamateriaalit toimittajille: www.arvoliitto.fi -> medialle


Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry perustettiin vuonna 2013. Liiton perustajat ovat
Lahden Diakoniasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, ImpactHouse ry, Kierrätysverkko
Oy, Rinnekoti-Säätiö, Orton Oy, Somea Oy, Yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto ry ja
Suomen Setlementtiliitto ry. Liiton tehtävänä on ajaa yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten
yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä sekä yritystoiminnan edunvalvontaa. Arvo
on Yleisen Teollisuusliiton jäsen ja kuuluu sitä kautta Elinkeinoelämän keskusliittoon. Liiton
toimitusjohtaja on Kimmo J. Lipponen. Lisätietoja. www.arvoliitto.fi