Arctic Smart Village on ARVOn uusin jäsen

ARVOn uusin jäsen Arctic Smart Village Oy:n tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista rakentamista ja vähentää asumisen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, sekä parantaa asukkaiden ja alueiden elinvoimaisuutta.

ARVOn joukkoihin liittyi jälleen uusi yhteiskunnallinen yritys, kun yhdistyksen hallitus hyväksyi helmikuussa uudeksi jäseneksi ASV Arctic Smart Village Oy:n. ASV auttaa kuntia asukashankinnassa luomalla uusia houkuttelevia asuinalueita. Yrityksen Älykylä® -konsepti on edelläkävijä erityisesti kohtuuhintaisen asumisen ja maaseudun asumisen kehittämisessä. ASV ei itse rakenna tai rakennuta, vaan toimii kuntien, yritysten ja asukkaiden välisenä alustana rakentamishankkeissa. Toiminta perustuu siihen, että ASV suunnittelee yhteistyöyritysten kanssa asumisen kokonaisuuden ja kokoaa asukkaat, jotka toimivat rakennuttajina perustettavan asumisosuuskunnan toimesta.

 

Arctic Smart Villagen toimitusjohtaja Juri Laurila, miksi halusitte liittyä ARVOon?

“Halusimme tulla mukaan, koska katsoimme ARVOn edistävän samoja asioita, mitä itsekin tavoittelemme. Näimme, että liittymällä voimme saada enemmän vaikuttavuutta yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen ja jäsenyytemme tukee osaltaan myös ARVOn merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.”

 

Millaisia ovat Arctic Smart Villagen arvot?

“Arvojamme ovat elinvoimaisuus, elämänlaatu ja yhteisöllisyys. Kaiken tekemisemme taustalla on ihmisten hyvinvoinnin kasvattaminen ja kestävämmän elämäntavan tukeminen. Tämä koskee sekä Älykylien asukkaita, että niiden kuntien asukkaita, joihin Älykyliä perustetaan. Älykylien lisäksi pyrimme kasvattamaan päättäjien ymmärrystä vaikuttavan päätöksenteon tekemiseen. Järjestämme ensimmäisen vaikuttavuustyöpajavalmennuksen huhtikuussa. Tarkoitus on järjestää näitä eri puolille Suomea jatkossa.”

 

Yhteiskunnallinen yrittäminen yhä innovatiivisempaa

”Arctic Smart Village Oy on erittäin hieno lisä vaikuttavaan jäsenjoukkoomme. Yhteiskuntamme tarvitsee lisää juuri tällaisia innovatiivisia toimijoita, jotka yhdistävät uuden teknologian, arvopohjaisen liiketoiminnan ja yhteiskunnalliset tavoitteet” iloitsee ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen. ”Uskon, että ASV:n mukaantulo tuo lisäarvoa koko verkostollemme.”

ARVOn jäsenkunta on kasvanut viime aikoina todella monialaisesti. Usein saatetaan ajatella, että yhteiskunnallisia yrityksiä toimii vain sote-aloilla, vaikka todellisuus on paljon kirjavampi. Arvopohjainen, yhteiskunnallisesta tarpeesta lähtevä liiketoiminta on nosteessa myös esimerkiksi ohjelmisto- ja konsulttialoilla. Parhaimmillaan yhteiskunnalliset yritykset pystyvät yhdessä luomaan uusia palvelu- ja liiketoimintakokonaisuuksia yli toimialarajojen. Tämän edistäminen on yksi ARVOn verkoston päätavoitteista.

Lämpimästi tervetuloa ARVO-joukkoon Arctic Smart Village! Käy tutustumassa ASV:n Älykylä-konseptiin: www.alykyla.fi

Arctic smart villagen logo