Yritys kantaa vastuuta – ja toisin päin

Yritysvastuu seisoo perinteisesti kolmella tukijalalla, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Yhteiskunnalliset yritykset ovat sosiaalisen vastuun erityisosaajia. Onko teidän organisaatiossanne mietitty, mikä merkitys ympäristövastuulla on toiminnallenne? Painaako vastuu ympäristöstä, vai voisiko se nostaa toimintaanne?

Yritysvastuu seisoo perinteisesti kolmella tukijalalla, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Yhteiskunnalliset yritykset ovat sosiaalisen vastuun erityisosaajia. Onko teidän organisaatiossanne mietitty, mikä merkitys ympäristövastuulla on toiminnallenne? Painaako vastuu ympäristöstä, vai voisiko se nostaa toimintaanne?

Ympäristövastuu määritellään näin: ”Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.”

Mielestäni kaikki kolme yritysvastuun aluetta tarvitsevat toisiaan. Jos yritys haluaa säilyä elinvoimaisena pitkällä tähtäimellä, sen pitää kantaa vastuuta myös ympäristöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys minimoi haitalliset ympäristövaikutuksensa ja maksimoi aiheuttamansa hyvät vaikutukset.

 

Vastuullisuustyöhön on apua tarjolla

 

Yhteiskunnallisesti rakentava toiminta on aina myös ympäristövastuullista. Jos yhteiskunnallinen tehtävä on toiminnan tarkoitus, ympäristövastuu on päivittäisiä valintoja sen suhteen, millä tavalla tehtävää toteutetaan.

Ympäristövastuu voi kantaa yritystä eteenpäin. Ympäristötyöllä tavoitellaan paitsi parempaa maailmaa myös liiketoiminnan kannalta edullisia asioita, kuten pienempiä kustannuksia, parempaa riskienhallintaa, lisää asiakkaita tai tyytyväisempää henkilökuntaa.

Tärkeää on, että yrityksen ympäristötyön tavoitteet asetetaan sinne, missä ovat merkittävimmät ympäristövaikutukset ja parhaat mahdollisuudet kehittää toimintaa. Muusta toiminnasta erillistä työsarkaa ympäristöasioista ei edes kannata lähteä luomaan.

Yrityksen merkittävimpien ympäristövaikutusten ja omien mahdollisuuksien tunnistamiseen voi tarvita apua. Esimerkiksi kaupungin ympäristökeskuksen, yritysneuvojien ja Motivan neuvontapalvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Myös Ekokompassiin ja muihin kohtuuhintaisiin työkaluihin kannattaa tutustua. Tietoa ja tukea saa myös vuokranantajalta, jätehuoltoyritykseltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiakkaat osaavat kertoa, mikä on heille merkittävää. Yhteistyö on tulosten ja vaikuttavuuden kannalta tärkeää.

 

Ekokompassin käyttäjien saavutukset konkreettisia ja vakuuttavia

 

Monet pienetkin yritykset, liitot ja järjestöt tekevät varsin kunnianhimoista ympäristötyötä. Mukana on myös yhteiskunnallisia yrityksiä. Apuna käytetään Ekokompassia tai muita käytännönläheisiä työkaluja.

Ekokompassin käyttäjien saavutukset ovat usein konkreettisia ja vakuuttavia: siivousalan yritys ottaa käyttöön kemikaalittoman siivousmenetelmän, lounasravintola vähentää hävikin puoleen, apteekki puolittaa muovikassien kulutuksen, kierrätysmyymälät vaihtavat vihreään sähköön, yleisötapahtuma opastaa kävijät paikalle julkisella liikenteellä.

Ekokompassin käyttäjät saavat tuekseen yrityskohtaisen neuvojan sekä valmiin toimintamallin. Ympäristöohjelma räätälöidään aina yhdessä toimintaan sopivaksi. Hyväksytyn auditoinnin jälkeen saa Ekokompassi-sertifikaatin. Kun ympäristötyössä keskitytään oleelliseen ja tehdään konkreettisia tekoja, myös viestintä on helppoa.

Ympäristöjohtaminen on samanlaista kuin muukin johtaminen: Tunnista lähtötilanne, aseta tavoitteet, sovi toimenpiteet ja seuraa tuloksia. Toimi tulosten mukaan. Yrityksen lähtötilanne ei ratkaise, eikä toiminnan luonne. Keskeistä on jatkuva parantaminen konkreettisin askelin. Kun taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu tukevat toinen toisiaan, ollaan tiellä kohti kestävää kehitystä.