Yhteiskunnallisissa yrityksissä tehdään jatkuvasti innovaatioita

Lähes kaksi kolmesta kuntapäättäjästä kaipaisi kuntien hankintoihin lisää innovatiivisuutta. Kuntien kannattaisi laittaa hynttyyt yhteen yhteiskunnallisten yritysten kanssa.

Suomalaisen Työn Liitto julkaisi viime viikolla (14.9.) Kuntamarkkinoiden yhteydessä mielenkiintoisen tutkimustuloksen. Siinä todettiin, että kunnilta puuttuu julkisissa hankinnoissa innovatiivisuus. Sitä kaipasi hankintoihin lisää lähes kaksi kolmesta kuntapäättäjästä.

Arvo-liitossa on tänä vuonna alkanut tutkimushanke, jossa tutkimme yhteiskunnallisen yrityksen eettisyyttä ja innovatiivisuutta. Tutkimukseen tehdyt haastattelut osoittavat merkkejä siitä, että yhteiskunnalliset yritykset tuottavat työssään jatkuvasti yhteiskunnallisesti merkittäviä innovaatioita. Siksi ne olisivat kunnille mitä parhain kumppani.

Yhteiskunnallisten yritysten vahvuus on asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunteminen sekä arvostus. Esimerkiksi Aspa Palvelut Oy edistää asiakkaidensa (mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten ihmisten) täyttä osallisuutta yhteiskunnassa ja tarjoaa heille koteja ja tukea. Se suunnittelee palvelunsa yhdessä asiakkaidensa kanssa, ja 93 % heistä ilmoittaa olevansa tyytyväisiä saamaansa tukeen ja palveluun.

Elämme Suomessa vaihetta, joka pakottaa yhteiskuntaamme uudistumaan. Ikääntyminen, nuorten syrjäytyminen ja sosiaali- ja terveyssektorin uudistamispaineet sekä lisääntynyt maahanmuutto herättävät paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia. Erityisesti tarvitaan yhteiskunnallisia innovaatioita eli uusia toimintatapoja, joilla ratkaistaan kestävästi yhteiskunnallisia haasteita, esimerkiksi juuri nuorten syrjäytymistä. Helsingin Diakonissalaitos on kehittänyt onnistuneen Vamos-hankkeen, jossa katsotaan nuoren koko elämäntilannetta ja saadaan siksi aikaan pysyviä ratkaisuja. 60 % Vamosissa mukana olleista nuorista pääsee vuoden sisällä koulu- tai työelämään.

Vamos ja Aspa-Palveluiden toimintamalli ovat erinomaisia esimerkkejä innovaatioista, joita yhteiskunnalliset yritykset työssään tekevät. Yhteiskunnalliset innovaatiot voivat olla tuotteita, palveluita, malleja tai prosesseja, joilla vastataan olemassa oleviin haasteisiin ja parannetaan yhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Innovaatio voi olla myös esimerkiksi uusi toimintatapa, jolla helpotetaan asiakkaan arkea, tai yhteisöllisen asumisen konsepti, jollaisella Setlementtiasunnot Oy:ssä vähennetään yksinäisyyttä yhteisen tekemisen kautta. Talojen asukkaille on mm. kalakerhoja, sauvakävelyryhmiä ja yhteisiä leipomishetkiä.

Yhteiskunnallinen innovaatio tuo kolmannen käsitteen teknillisen ja kaupallisen innovaation rinnalle.

Jos kunnat ja yhteiskunnalliset yritykset laittaisivat hynttyynsä yhteen, kunnat saisivat automaattisesti palvelutuotantoonsa lisää innovaatioita. Mitä luultavimmin yhteistyössä olisi mahdollista jopa säästää yhteiskunnan varoja, sillä kokonaisvaltaiset ratkaisut tulevat pitkällä tähtäimellä yhteiskunnalle halvemmaksi kuin se, että säästölinjalla kituutellen sammutetaan vain akuuteimpia ”tulipaloja”.