Yhteiskunnalliset yritykset muutoksentekijöinä 

Kun ARVOn perustamista kymmenen vuotta sitten suunniteltiin, joulukuisessa tapaamisessa sovittiin, että pienempi työryhmä muodostaa esityksen koalitiolle mahdollisesta etenemisestä.

Kokouksessa käydyn keskustelun aikana hahmottui kehämäinen malli, jonka yhtenä, mutta ei ainoana osana, on joukko yhteiskunnallisia yrityksiä. Toisilla kehillä on esimerkiksi tutkimustoimijoita, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä. Koalitio ei muodostu suljetuksi kehäksi, vaan uusia toimijoita liittymään ja osallistumaan kutsuvaksi.

Pohdimme tuolloin, millainen olisi maailma, jossa ihmislähtöisyys, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys sekä näiden arvojen toteutuminen olisivat liike-elämän tärkeimpiä ajureita? Jossa bisneksen peruslogiikka olisi maksimaalisen voiton tavoittelun sijaan paremman maailman rakentaminen? 

Se olisi maailma, jossa vanhojen, sairaiden ja vammaisten ihmisten tarvitsemia palveluita arvioidaan muustakin kuin halvimman hinnan näkökulmasta. Siinä maailmassa ihmisiltä kysytään, millainen on heidän tai heidän omaistensa mielestä hyvä palvelu ja se, mitä he sanovat, on tärkeintä, kun palveluita kilpailutetaan. 

Se olisi maailma, jossa kaupungistuminen, ilmastonmuutos, huoltosuhteen vinouma ja siirtolaisuus nähdään katastrofin sijaan ratkaistavina ilmiöinä. Siinä maailmassa yrityksiä haastetaan ja kannustetaan tuottamaan kestäviä ja eettisiä ratkaisuja. Rakentamaan kumppanuuksia ja keräämään kaikki hyvät voimat yhteen ratkaisujen löytämiseksi.

Onko sellainen maailma kirkasotsainen haavekuva vai jotakin, joka todellisuudessa voi olla jo ovella? Uskon vahvasti jälkimmäiseen. Ihmisten ja yritysten kekseliäisyydellä ei ole rajoja, silloin kun ne kutsutaan hyvän palvelukseen. Ihmisoikeuslähtöiset, ihmiskasvoiset ja kaikkein hauraintakin elämää kunnioittavat palvelut, sivistys ja kulttuuri, puhdas teknologia, terveelliset asuinympäristöt ja elämää helpottavat digitaaliset välineet voivat olla kestävää arkeamme, jos yhteiskuntana niin päätämme.

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO on olemassa siksi, että hyviä voimia kootaan jo. Arvoyritysten on tunnistettava paikkansa ja tehtävänsä maailmassa. Toivon, että ARVO ei koskaan kadota perustehtäväänsä eikä uskoaan sen oikeutukseen. ARVOn tehtävä on jatkossakin näyttää toteen, että isoakin bisnestä voidaan tehdä kestävästi ja eettisesti oikein. Meidän tulee kehittää mittarit ja raportointivälineet näyttääksemme toteen, että tämä todella on mahdollista. 

Hyvän ja kestävän maailman rakentaminen alkaa lähiyhteisöistä. Hyvinvointialueiden aloittaessa työnsä ja eduskuntavaalien lähestyessä politiikan pöydille on tärkeätä nostaa ARVOn slogan Oikein Hyvää Bisnestä. Niin että kaikki kolme sanaa kirjoitetaan isolla alkukirjaimella.

Olen saanut olla mukana ARVOssa alusta asti.  Pienestä yhteiskunnallisten yritysten koalitiosta on kasvanut vakavasti otettava Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja hieno matka. Kiitos matkakumppaneille.

Pentti Lemmetyinen 

Setlementtiliiton konsernin toimitusjohtaja 
ARVO ry:n hallituksen puheenjohtaja 2014–2022