Tietääkö asiakkaasi muuttavansa maailmaa?

Suomalaiset tunnetaan insinöörikansana. Uskomme tilastoihin ja kustannus-hyötylaskelmiin. Tuloksellisuus on numeroita ja kaavoja, ja yrityksiä pistetään paremmuusjärjestykseen taloustietoja vertailemalla. Toisaalta meitä huolestuttaa vanhusten elämänlaatu, synkät esimerkit lastensuojelusta, raaka työelämä sekä horisonttia tummentavat ympäristöuhat.

Suomalaiset tunnetaan insinöörikansana. Uskomme tilastoihin ja kustannus-hyötylaskelmiin. Tuloksellisuus on numeroita ja kaavoja, ja yrityksiä pistetään paremmuusjärjestykseen taloustietoja vertailemalla. Toisaalta meitä huolestuttaa vanhusten elämänlaatu, synkät esimerkit lastensuojelusta, raaka työelämä sekä horisonttia tummentavat ympäristöuhat.

Yhteiskunnalliset yritykset erottautuvat ihmisille ja ympäristölle tuottamillaan myönteisillä vaikutuksilla. Niinpä niiden täytyy pystyä kertomaan, minkälaisia seurauksia erikoissairaanhoidolle tai omaisten työelämään osallistumiselle tuottavat hoivapalvelut, joiden tavoite on tukea vanhusten omatoimisuutta ja vireyttä. Kuinka paljon luonnonvaroja säästyy ja uutta yritystoimintaa syntyy, kun teollisuuden sivuvirtoja kyetään hyödyntämään paremmin. Miksi osatyökykyisten työllistämiseen panostaminen on inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää.

Oman toiminnan vaikutusten ymmärtäminen ja niistä viestiminen on tärkeätä, jotta asiakkailla on mahdollisuus äänestää lompakollaan. Avain on eurot ja elämänlaadun yhdistävä vaikutusten arviointi.

Vaikutusten arvioinnista kilpailuetua

Vaikutusten arviointimenetelmillä voi paitsi petrata kilpailukykyä, myös kirkastaa kilpailuetuja. Yritykset vaikuttavat ympäristöönsä monin tavoin: tiloja rakentamalla ja ylläpitämällä, hankinnoillaan, työnantajapolitiikallaan, lopputuotteillaan tai palveluillaan ja myös sillä, miten ne käyttävät voittonsa. Kilpailuedut uutetaan esiin osoittamalla minkälaisia muutoksia ja niiden kerrannaisvaikutuksia yrityksen toiminta tuottaa – kenen elämää se muuttaa.

Alkuun pääsee pohtimalla seuraavia kysymyksiä:
•  Kenen elämää pyrimme muuttamaan? Miten muutos näkyy ja mikä sen aiheuttaa?
•  Mitkä muutosten kerrannaisvaikutuksista ovat tärkeimpiä? Kuka niistä hyötyy?
•  Minkälaista tietoa tarvitsemme tulosten todentamiseen? Keneltä tiedon saa, miten?
•  Keihin haluamme vaikuttaa: asiakkaisiin, hyödynsaajiin, työntekijöihin vai sijoittajiin? Kiinnostavatko heitä elämänlaadun muutokset vai kenties ympäristö- tai paikallistaloudelliset vaikutukset?
•  Tietäväkö asiakkaamme mitä meiltä ja kilpailijoiltamme voi vaatia?

Kerro tarinoita

Vaikutusten verkosto on monimutkainen. Se koostuu laadullisista ja määrällisistä, taloudellisista ja ei-taloudellisista osasista, joiden esiintymisen aikajänne vaihtelee. Lisäksi vaikutukset kohdistuvat ja kertautuvat monilla eri tasoilla yksilöistä yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kilpailuedun kirkastaminen edellyttää vaikutusten arvioinnin ja markkinointiviestinnän tiivistä yhteispeliä.

Parhaiten toimivat menetelmät, jotka ovat tarinallisia ja visualisoivat asiakkaille ja rahoittajille mitä heidän euroillaan saadaan aikaan. Yhdenkin muutostarinan avulla voi kertoa paljon palvelun tuloksista, ja kääntää vaikutusten arvioinnin rasitteesta kilpailueduksi.

Kerro tarinoita. Havahduta ja haasta asiakkaat, sijoittajat ja kansalaiset vaatimaan yrityksiltä enemmän.