Johdatko sinä eettisesti?

Eettisen johtajan organisaatiossa kukoistavat sekä työhyvinvointi että tuottavuus. Testaa, kuinka eettinen johtaja sinä olet.

Intohimoinen suhtautuminen organisaation päämäärään on tärkeä eteenpäin vievä ja energisoiva voima johtamisessa. Intohimo tarttuu muihinkin ja näin saadaan enemmän aikaiseksi. Merkityksellisyyden kokemus tukee osaltaan työhyvinvointia. Upea, mutta myös ongelmallinen tilanne.

Eettinen johtaminen on on lyhyesti määriteltynä sellaista johtamista, joka samanaikaisesti edistää sekä tuottavuutta että työhyvinvointia. Merkityksellisyyden kokemus vaikuttaa positiivisesti molempiin ja on mille tahansa organisaatiolle ja johtajalle tärkeä voimavara.

 

Johda kohti merkityksellistä päämäärää

 

Toisinaan puhtaasti kaupallisia yrityksiä moititaan niiden päämäärästä, siitä, että niitä kiinnostaa vain voitonteko. Monesti kuitenkin niilläkin on jokin suurempi päämäärä mielessä. Halutaan parantaa maailmaa jollakin tavalla omien tuotteiden tai palvelujen kautta. Tai sitten motivoi rahan tekeminen tai yksin oma ura. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite on tuottaa jotakin enemmän, jotakin arvokkaampaa yhteiseksi hyväksi.  Tavoitteen merkityksellisyys, se mitä tehdään, on yhteistä näille kaikille tilanteille.

Tuotannollisten päämäärien saavuttaminen, ovat päämäärät sitten taloudellisesti palkittuja tai eivät, voi ohjata toimintatapaa ja sen myötä myös tavoitteiden saavuttamista väärille urille, jos unohtuu sen merkitys, miten tehdään. Kun visio vie, voi syntyä kiusaus ottaa hiukan työntekijöiltä hyvän tekemiseksi muille. Johtamisen etiikan näkökulmasta tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhdistämisen haaste johtamisosaamiselle sekä arvomaailmalle ja uskomuksille pysyy tavoitteen laadusta riippumatta. Kun johtaja kokee tavoitteen ja vision hyvin merkityksellisenä ja on voimakkaasti sitoutunut siihen, se voi ohjata sivuun yhtä lailla kuin taloudellisen hyödyn tavoittelu.

On samoin epäeettistä keskittyä yksin työhyvinvointiin. Töissä on tarkoitus tehdä töitä, se on työsopimussuhteen solmimisen syy. Ja merkillisellä tavalla, samoin kuin yksisilmäinen keskittyminen tuottavuuteen työhyvinvoinnin kustannuksella, turmelee tuottavuuden; yksisilmäinen keskittyminen työhyvinvointiin turmelee työhyvinvoinnin, kun tavoitteellinen tekeminen unohtuu.

 

Huolehdi johtamisosaamisestasi

 

Mistä kaikesta työhyvinvointi ja tuottavuus syntyvät? Jokaisen johtajan ja esihenkilön on hyvä perehtyä molempiin johtamisen osa-alueisiin siinä määrin syvällisesti, että pystyy hoitamaan oman tehtävänsä. Eettisen johtamisen onnistuminen vaatii tietoa ja osaamista, sekä kykyä syvälliseen itsereflektioon ja henkistä kypsyyttä.

Johdatko sinä eettisesti? Testaa!