Asunnottomuuden ennaltaehkäisy edellyttää yhteistyötä

Suomi on EU-maista ainoa, jossa asunnottomuus on laskenut. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta maassamme on edelleen 7 000 asunnotonta. Räjähdysmäisesti kasvanut maahanmuuttajien määrä on antanut oman lisämausteensa Suomen asuntopolitiikkaan. Enää ei riitä satsaukset asunnottomuuden poistamiseen, vaan painopiste on siirrettävä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Suomi on EU-maista ainoa, jossa asunnottomuus on laskenut. Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi, mutta maassamme on edelleen 7 000 asunnotonta. Räjähdysmäisesti kasvanut maahanmuuttajien määrä on antanut oman lisämausteensa Suomen asuntopolitiikkaan. Enää ei riitä satsaukset asunnottomuuden poistamiseen, vaan painopiste on siirrettävä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävä ohjelma, työnimeltään AUNE, alkaa alkuvuonna 2016. Ohjelman tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja vahvistaa asumisedellytyksiä sekä toisaalta torjua asunnottomuuden uusiutumista. Tätä työtä ei voi tehdä kukaan yksin, vaan ohjelma halutaan rakentaa entistä kattavammin yhteistyössä valtion ja rahoittajien kanssa. Jotta onnistumme rakentamaan toimivan mallin asunnottomuuden poistamiseksi, haluamme hyödyntää myös asukkaiden kokemuksia ja kehitysideoita. AUNE-ohjelma toteutetaan ympäristöministeriön johdolla ja siinä on mukana useita kaupunkeja, järjestöjä sekä ARA ja Raha-automaattiyhdistys RAY.

Y-Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja Arvo-liiton jäsen. Olemme osallistuneet aktiivisesti asunnottomuuden vähentämisohjelmien toteutukseen asuntoja hankkimalla, asumisyksiköitä rakennuttamalla ja koordinoimalla kehittämistyötä Verkostokehittäjät-hankkeessa. Tämä työ jatkuu aktiivisesti myös AUNE-ohjelmassa.

Riittävä määrä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on edellytys, jotta kaikille löytyy koti. Varsinkin pääkaupunkiseutua vaivaava tonttipula haastaa ideoimaan uusia asumisen ratkaisuja. Niihin talkoisiin tarvitaan kaikkien vuokra-asuntotoimijoiden panosta. Me Y-Säätiössä haluamme olla aktiivisesti mukana ratkomassa yhteiskunnan haasteita ja luomassa hyvää elämää. Näin toteutamme missiotamme yhteiskunnallisena yrityksenä.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä tärkeää on tunnistaa asiakkaan asumisvaikeudet. Pitkittyessään asunnottomuuteen voi liittyä usein työttömyyttä ja keskimääräistä suurempi tarve sosiaali- ja terveyspalveluille. Häätöprosessi tulee kaikille kalliiksi. On siis tärkeää ohjata oikeanlaista ja oikea-aikaista tukea ja opastusta sitä tarvitseville. Esimerkiksi asumisneuvonnan on todettu olevan erilaisissa asumishäiriöissä tuloksellinen keino asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Maahanmuuttajien ja nuorten kasvava asunnottomuus edellyttää omanlaistaan osaamista ja kohdennettuja erityistoimenpiteitä.

Asunnottomuuden uusiutumisen estämisessä on tärkeää asunto ensin -toimintatavan vakiinnuttaminen ja levittäminen. Asunto ensin -periaate tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että sosiaalisista tai terveydellisistä ongelmista kärsivä saa asunnon ilman, että hänen täytyy ratkaista ongelmiaan ennen asunnon saantia. Asunnottomuuden uusiutumisen estämisessä merkittävässä asemassa on myös erilaisten tukiverkostojen reagointi mahdollisiin asumisvaikeuksiin.

Maahanmuuttajien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä avainasemassa on onnistunut kotouttaminen. Siihen kuuluu asumisen järjestämisen lisäksi toimeentuloa turvaavien työmahdollisuuksien löytyminen. Y-Säätiö on osaltaan yhteistyössä Arvo-liiton jäsenkumppaneiden kanssa valmis ottamaan haastetta vastaan maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Kaupunkien asunnottomuustyötä ohjaavat jatkossa ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat. AUNE-ohjelman tavoitteena on juurruttaa asunnottomuutta ennaltaehkäisevät toimintatavat noin kymmeneen kaupunkiin. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja vähentäminen kannattaa, sillä tutkimusten mukaan asunnottomuuden vähentäminen tuo yhteiskunnalle merkittäviä kustannussäästöjä.

Suomi tarvitsee reipasta otetta asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Muussa tapauksessa hienosti laskusuuntainen asunnottomuustilastomme kääntyy nousuun.