Yritysvastuudirektiivin tavoite on tärkeä: varmistaa kestävä kehitys ja vastuullisuus

Ratkaiseva äänestys EU:ssa pitkään valmistellusta yritysvastuudirektiivistä lykkääntyi eräiden jäsenmaiden, myös Suomen, vastustukseen. Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ja Suomalaisen työn liitto kannattavat direktiivin hyväksymistä.

Lain tavoite on tärkeä: varmistaa kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan edellyttämien ihmisoikeuksien ja ympäristönäkökohtien huomioiminen myös kansainvälisissä toimitusketjuissa. EU:n yritysvastuudirektiivi määräisi suuryritykset selvittämään toimintaansa ja toimitusketjuunsa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttumaan niihin. Lisäksi tarkoituksena on luoda EU:n sisälle yhteiset standardit.

Yritykset hyötyisivät direktiivistä monin tavoin, etenkin kun Suomelta puuttuu kansallinen lainsäädäntö yritysvastuukysymyksissä. Monissa yrityksissä on lisäksi jo investoitu ja valmistauduttu siihen, että direktiivi on voimassa parin vuoden kuluttua. Meillä on kiire siirtyä luonnon tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan. Myös yrityksillä on ja pitää olla tässä rooli ja vastuu.

Yritysvastuudirektiiviä on odotettu ja yritykset ovat valmistautuneet sen vaatimuksiin. Vastuullinen ja vaikuttava yritystoiminta on Suomelle kilpailuetu. Tulevaisuuden yritystoiminnan suunta pitäisi olla vastuullisuudesta vaikuttavuuteen. Tätä haluavat myös yrityksemme. Suomen etu on jatkaa kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan rakentamista valitulla ja ennakoitavalla linjalla. Vielä on mahdollisuus vaikuttaa ja jatkaa suomalaisen yrityskentän laajasti tukeman direktiivin edistämistä lykkääntymisestä huolimatta. Suomalainen työ ja osaaminen on huippuluokkaa ja suomalaisilla yrityksillä on sekä sisua että rohkeutta toimia suunnannäyttäjinä ja uusien ratkaisujen tekijöinä vastuullisuustyössä.

Susanna Kallama, toimitusjohtaja, ARVO
Katri Viippola, toimitusjohtaja, Suomalaisen työn liitto