Yhdessä vahvemmaksi

ARVOn tarkoitus on edistää yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuutta ja arvostusta. Lisäksi tehtävämme on toimia näiden yritysten edunvalvojana.

Sääntöjen mukaan toimintamme tähtää yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten kehittämiseen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen. 

Sääntöjen määrittelemä tarkoitus on tänä päivänä vähintään yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin se oli ARVOn perustamishetkellä vuonna 2014. ARVOn merkitystä ja roolia korostavat myös Suomen hallituksen viime vuonna hyväksymän yhteiskunnallisten yritysten strategian linjaukset. Näiden linjausten pohjalta käynnistettiin Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus, jonka toimintaa ARVO koordinoi.  

Rohkeasti tunnetummaksi 

Lähtökohdat ARVOn ja verkostomme toiminnan vahvistamiselle ovat hyvät, mutta valmista ei vielä ole, tosin tuskin koskaan on. Kun valintani ARVOn toimitusjohtajaksi keväällä julkistettiin, oli onnittelijoiden yleisin kysymys, että mikä se ARVO on ja mitä se tekee. Mikä se sellainen yhteiskunnallinen yritys on? 

Aikaisempien töideni kautta muodostuneessa verkostossani on paljon yrittäjyyden, elinkeinoelämän ja elinkeinopolitiikan parissa työskenteleviä henkilöitä. Heille yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten toimintamalli ei ollut kovin tuttu tai sen määritelmä selkeä. Otos oli rajallinen, mutta sen viesti oli kirkas – yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin tunnettuuden edistämisen pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä tavoitteistamme. 

Mitä laajemmin yhteiskunnallisen, arvolähtöisen yrityksen ja yrittäjyyden toimintamalli tunnetaan, sitä paremmin sen vaikuttavuus ja merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan. Ja sitä enemmän aukeaa yhteiskunnallisille yrityksille myös liiketoimintamahdollisuuksia. Sitä enemmän syntyy oikein hyvää bisnestä.  

Tunnettuus on avainasemassa myös verkostomme vahvistamisessa. Kuuluvaan, näkyvään ja palvelevaan verkostoon halutaan tulla mukaan. Me tiedämme, että arvolähtöinen liiketoiminta on yhteiskunnallisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Siitä saa ja kannattaa ylpeästi kertoa. 

Tehtävämme on palvella 

ARVO on jäsentensä yhteisö. Missiomme tiivistyy sanoihin Oikein hyvää bisnestä. Tehtävämme täällä toimistolla on toteuttaa missiota, palvella jäseniämme ja auttaa verkostoamme vahvistumaan. Yhdessä olemme vaikuttavampia kuin kukaan yksin. 

Susanna Kallama 
toimitusjohtaja
ARVO ry
susanna.kallama@arvoliitto.fi