”Uusien ratkaisujen etsiminen pitää meidät liikkeessä”

Vahvasti motivoitunut tiimi ja yhteisten arvojen jakaminen luovat Vennerin työyhteisöön luontaista draivia.

– Venner perustettiin neljä vuotta sitten ratkaisemaan yhtä yhteiskunnan suurimmista haasteista: ravitsevan ruoan epätasa-arvoista jakautumista. Toiminnan ytimessä on edelleen perheiden ja lasten ravitsemuksen parantuminen, kertoo Emilia Järvinen, toinen Vennerin perustajista.

Emilia Järvinen, kuva: Marko Oikarinen

Ennen Vennerin perustamista Emilian sisar, aiemmin elintarvikealalla ja tuolloin reseptikehittäjänä toiminut Tuulia Järvinen, toimitti vapaaehtoisena ruokaa vähävaraisille perheille ja sai liikuttavan kiitollista palautetta siitä, että kasseissa oli mukana kasviksia ja muuta ravitsevaa ruokaa.

Idea yrityksestä sai alkunsa, ja mukaan yritykseen lähti Emilia, jolla itsellään oli taustaa sosiaalityössä. Siskokset näkivät osaamistensa yhdistämisessä vahvan potentiaalin, sekä yhteiskunnallisen tarpeen toiminnalle. Syksyllä 2018 Venner alkoi toimittaa ruokalaatikoita vähävaraisille perheille, yhteistyössä vastuullisuuskumppaneina toimivien yritysten sekä avun perheille kohdentavien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä Vennerin yhteistyökumppaneita ovat myös kunnat, joiden palveluita Vennerin konsepti täydentää sekä useat säätiöt, joiden kanssa tehdään vaikuttavia yhteistyöprojekteja.

– Ymmärsimme, että ravitsevaan ruokaan innostaminen on todella voimauttava tapa auttaa perheitä ja avun tarve on valtava. Uutta opettava ruoka-apu on sekä arvoviesti että investointi hyvinvointiin. Monella on haasteena tarpeeksi monipuolisen ruoan syöminen ja riittävä kasvisten saaminen. Venner tarjoaa tähän toimivia ratkaisuja.

Muutosta luodaan yhdessä tekemällä ja innostamalla

Venner työllistää tällä hetkellä Suomessa kuusi henkilöä. Lisäksi Iso-Britanniassa viime vuonna käynnistettyä toimintaa pyörittää kahden hengen tiimi.

– Olemme koonneet ympärillemme osaavaa ja näkemyksellistä tiimiä. Teemme työtä yhdessä todella sitoutuneesti, Emilia kuvaa.

Työyhteisö toimii kaikkia kuunnellen ja yhdessä ratkaisuja hakien.

– Pelaamme avoimella keskustelulla ja osallistamisella. Olemme pieni tiimi, jossa kaikilla on tärkeä rooli, ja itsensä johtamista sekä osaamisen kehittämistä arvostetaan.

Emilian johtamistapaan on vaikuttanut persoonan lisäksi myös kokemukset työelämävalmentajana ja HR-rooleissa, joissa hän näki esihenkilötyön haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.

– Arvopohjainen ja vastuullinen johtaminen tarkoittaa minulle sitä, että on tietoinen siitä, minkä eteen ja miten työskentelee. Itsetuntemus, yhteiskunnan ja verkostojen tuntemus, kehittyminen sekä valppaus ovat tärkeitä osatekijöitä onnistumisessa. Pyrin olemaan myös koko ajan tietoinen siitä, miten oma toimintani vaikuttaa muihin. Oman toiminnan arviointi on osa vastuullisuutta.

– Ihmislähtöinen ja kuunteleva johtaminen on lähtökohta. Koen työelämän merkityksellisyyden kumpuavan itsensä toteuttamisesta, osallisuudesta ja hyvän edistämisestä. Meille on tärkeää, että Vennerillä nämä asiat toteutuvat.

Vaikuttavat tulokset kannustavat jatkamaan

Inspiraatiota työhön Emilialle antaa myös vahva halu innostaa perheitä oman hyvinvoinnin edistämiseen.

– Meitä on havahduttanut se, että asiakkaat kertovat kokevansa itsensä enemmän subjekteina ja pystyvänsä tekemään kestävämpiä ja terveellisempiä ruokavalintoja. He eivät ole välttämättä aiemmin nähneet mahdollisuuksia tähän tai kokeneet osaavansa. Osallisuus yhteiskunnan jäsenenä lisääntyy sitä kautta, kun koemme, että voimme tehdä omassa arjessamme ympäristöömme tai yhteiskuntaan vaikuttavia valintoja, Emilia pohtii.

Vaikuttavuuden todentaminen on Vennerillä tärkeää ja saadut tulokset innostavat jatkamaan.

– On innostavaa, kun perheet kertovat, että ruokakäyttäytyminen on Vennerin avulla muuttunut, on tehty enemmän ruokaa ja syöty yhdessä. Jopa 80 % asiakkaista kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ruoan laatuun ja esimerkiksi kasvisten määrään ruokavaliossa.

Maailma tarvitsee edelleen kipeästi uusia ratkaisuja kestävämmän ja tasa-arvoisemman ravitsemuksen edistämiseen.

– Elintapasairaudet ovat kasvussa ja ympäristösyistäkin meidän täytyy oppia syömään kestävämmin. Nykytilanne aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja laajoja kustannuksia. Ratkaisujen etsiminen pitää meidät liikkeessä, sanoo Emilia.

Jatkuvaa kehitystä vaikuttavuuden lisäämiseksi

Tähän mennessä Venner on toimittanut apua yhteensä noin miljoonaan ruoka-annokseen Suomessa ja Iso-Britanniassa. Uusia tapoja vaikuttavuuden lisäämiseen haetaan jatkuvasti. Tästä osoituksena toimii esimerkiksi kesällä julkaistu lapsille suunnattu maksuton Vegemi-sovellus, jonka avulla tuetaan lisäämään kasvisten ja hedelmien käyttöä perheissä. Sovelluksen ruokakasvatus hyödyntää tarinallisuutta ja pelillisyyttä, ja siinä seikkailee hyvä masubakteeri Vegemi, joka saa kasviksista supervoimia.

– Se kuvastaa arvopohjaamme, että etsimme jatkuvasti uusia tapoja toimia vaikuttavammin ja laajemmin, Emilia sanoo. – Minulla on aina ollut halu vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan ja nyt haluan olla mahdollistamassa hyvää Vennerin toiminnan kautta. Yhteiskunnallinen yritys oli meille selvä suunta ja arvovalinta, sillä vaikuttavuus on tekemisen keskiössä.

Emilia uskoo, että yhteiskunnallinen yrittäjyys tulee yleistymään.

– Yrityksiä perustetaan yhä enenevissä määrin haasteiden uudenlaisten ratkaisujen ympärille. Lisäksi yhteiskunta vaatii jatkuvasti enemmän eettisyyttä ja läpinäkyvyyttä. Koen että kontribuutio yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiin korostuu yhä ja se on tulevaisuudessa oleellinen osa yritysten toimintaa.