Unicus Oy – laadukkaita IT-palveluja autismikirjon konsulttien tarjoamana

Unicus Oy tarjoaa koodaus-, ohjelmistotestaus- ja laadunvarmistuspalveluja. Kaikilla yrityksen konsulteilla on autismikirjon diagnoosi.

Yhteiskunnallinen yritys Unicus hyväksyttiin ARVOn jäseneksi huhtikussa. Toiminnasta kertoo Consultant Manager Salka Salkoharju.

1 Mitä yritys tekee?

Unicus Oy on konsulttiyritys, joka tarjoaa laadukkaita IT-palveluja testaukseen, koodaukseen ja laadunvarmistukseen. Kaikki konsulttimme ovat autismikirjolla, joka on yrityksemme voimavara ja arvojen pohja: toimintamallimme mahdollistaa samanaikaisesti sekä yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemisen että liiketoiminnan.

2 Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintaanne?

Päämääränämme on parempi ja inklusiivisempi työelämä, jota rakennetaan yksilöiden vahvuuksien pohjalta. Mahdollistamalla konsulteillemme autismikirjon ominaisuuksien hyödyntämisen, luomme ainutlaatuisia tuloksia asiakkaillemme ja parannamme työntekijöidemme elämänlaatua.

Arvot ovat toimintamme perusta ja ne määrittelevät jokapäiväisen toimintamme sisäisesti ja ulkoisesti.

  1. Ihmiskeskeisyys – Unicus haluaa asettaa ihmisen keskiöön
  2. Inspiroiva – Unicus inspiroi yhteiskuntaa, työntekijöitä, asiakkaita ja muita kumppaneita muuttaakseen asioita
  3. Ratkaisukeskeisyys – Unicuksen tulee olla kokenut, joustava ja ratkaisukeskeinen asiakkailleen, kumppaneilleen ja työntekijöilleen
  4. Laatu – Unicus keskittyy laatuun. Kaikki tekemisemme arvotetaan laadulla, ja se näkyy työntekijöidemme analyyttisyydessä, loogisuudessa, sitoutumisessa sekä kyvyssä nähdä ja havaita yksityiskohtia.

3 Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Haluamme olla mukana yhteisössä, jossa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kannattava liiketoiminta yhdistyvät. Toivomme jäsenyyden avaavan meille mahdollisuuden verkostoitua sekä entisestään edistää hyvää asiaa. Toivomme myös uusia ajatuksia ja näkökulmia – aina voi oppia uutta.

Lue lisää Unicuksen sivuilta >>