Superlaiffi Oy ratkoo yksinäisyyden ongelmaa Kaverisovelluksen avulla

ARVOn hallitus hyväksyi lokakuussa jäseneksi Superlaiffi Oy:n, jonka kehittämä Kaverisovellus auttaa etsimään ystäviä.

Timo Kuusisto ja Arla Joensuu kertovat lisää Superlaiffista ja Kaverisovelluksesta.

Mitä Superlaiffi tekee?

Kaverisovellus on aikuisille kehitetty maksuton palvelu, jonka avulla ratkaistaan yhteiskuntaa riivaavaa yksinäisyyden ongelmaa. Meillä on helppo kolmen kohdan toimintamalli, jota noudattamalla organisaatiot pystyvät toteuttamaan sosiaalista hyvinvointia omalle yhteisölleen kustannustehokkaasti ja samalla viestimään vastuullisista teoista suurelle yleisölle.

Yksi mallin osa on Kaverisovellus, joka  on sovelluskaupoista ladattava appi, jonka avulla aikuinen voi etsiä itselleen sopivia kavereita ja ystäviä esimerkiksi yhteisten arvojen perusteella. Missiomme on kehittää ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseksi tekojen kautta yhdessä vastuullisten kumppaneidemme kanssa. Meidän tehtävänä on laittaa ihmiset voimaan paremmin ja kohtaamaan enemmän.

Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintaanne?

Yhteisöllisyys, rohkeus, suvaitsevaisuus, kuuntelemisen taito, kehittäminen ja auttaminen ovat tekojamme ohjaavat arvot. Yrityksen missiona on kehittää ratkaisuja yksinäisyyden helpottamiseksi tekojen kautta. Vuonna 2021 meistä suomalaisista joka kolmas koki yksinäisyyttä. Kaverisovellus on kehitetty nyky-yhteiskunnan avuksi, jotta osaisimme jälleen kohdata toisemme.

Tekniikan kehittämisen lisäksi teemme vaikuttamistyötä ja kehitämme tapoja, joilla puheet ja korulauseet muuttuvat oikeiksi teoiksi.

Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

On helpompi sanoittaa tekemistä suurelle yleisölle tällaisten verkostojen kautta. Teemme aika pioneerina sosiaalisen hyvinvoinnin eteen työtä, jota ei vielä oikein osata kategorisoita. Tarvitsemme kumppaneita tekemään meidän kanssa tätä työtä ja heitä on helpompi saada, kun kerromme, että kuulumme ARVOon. Meille on äärimmäisen tärkeää, että olemme saaneet tueksemme yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on samat tavoitteet – helpottaa yksinäisyyden ongelmaa.

Lue lisää Kaverisovelluksen sivuilta!