PING Helsinki haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua merkityksellisen markkinoinnin avulla

ARVOn uusi kannatusjäsen PING Helsinki yhdistää toiminnassaan vastuullisuusviestinnän, vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median. Tervetuloa joukkoon!

PING Helsingin Head of Success Sanna Suonpää kertoo lisää vuonna 2014 perustetusta toimistosta, jonka ytimessä ovat alusta asti olleet vastuullisuus ja halu luoda muutosta yhteiskuntaan.

Mitä PING Helsinki tekee?

Olemme merkityksellisen markkinoinnin strateginen kumppani. Ensisijainen toimintaympäristömme on some, jossa edistämme yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja vaikuttajien kautta.

Teemme myös yritysten vastuullisuusviestintään liittyviä kampanjoita ja pyrimme löytämään mielenkiintoisia kulmia hyvien tekojen esille nostamiseen somessa.

Palveluihimme kuuluvat strateginen vaikuttajamarkkinointi, luova suunnittelu, somen sisällöntuotanto sekä valmennukset.

Haluamme herättää yhteiskunnallista keskustelua tärkeistä teemoista ja painotamme yhä enemmän vastuullisuutta sekä omassa toiminnassamme että asiakastöissä.

Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintaanne?

Arvomme ovat passion, mission, motherhood ja partnerhood. Haluamme inhimillistää viestintää ja auttaa asiakkaitamme viestimään vastuullisesti ja rohkeasti.

Uskomme, että markkinointiviestinnän avulla pystytään nostamaan esille tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja ja luomaan maailmasta parempaa paikkaa.

Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Haluamme verkostoitua yhteiskunnallisten yritysten kanssa, joilla on saman tyyppisiä tavoitteita kuin meilläkin. Se tuo mahdollisuuksia tunnistaa uusia yhteiskunnallisia teemoja ja lisätä ymmärrystämme niistä.

Odotamme ARVO-verkostolta näkemysten jakamista sekä mahdollisuuksia kehittyä. Asioiden edistämisessä yhdessä on voimaa.

Lue lisää PING Helsingin omilta sivuilta >>