Mitä jos tekoäly tekisi hallitusohjelman? 

Eduskuntavaalit on käyty ja neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi Suomelle käynnistyvät näinä hetkinä. Millainen hallitusohjelma Suomelle tarvitaan ja mitä uudelta hallitukselta kannattaa toivoa? Kysyin OpenAI-tekoälyltä ja se vastasi. 

”Suomen uudelta hallitukselta kannattaa toivoa monia asioita, jotka parantavat kansalaisten hyvinvointia ja edistävät kestävää kehitystä. Joitakin keskeisiä toiveita ovat:

  1. Ilmastonmuutoksen torjunta: Suomen hallituksen tulisi asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja tehdä konkreettisia toimia päästöjen vähentämiseksi.
  2. Koulutuksen ja tutkimuksen tukeminen: Hallituksen tulisi investoida koulutukseen ja tutkimukseen varmistaakseen, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä globaalilla tasolla ja tarjoaa kansalaisilleen parhaan mahdollisen koulutuksen. 
  3. Sosiaaliturvan parantaminen: Suomessa tulisi edelleen kehittää sosiaaliturvajärjestelmää, jotta kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää.
  4. Tasa-arvon edistäminen: Suomen hallituksen tulisi tehdä aktiivisesti töitä tasa-arvon edistämiseksi, erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi.
  5. Digitalisaation edistäminen: Suomen tulisi jatkaa digitalisaation edistämistä, jotta kansalaiset voivat hyötyä sen tuomista eduista ja varmistaa, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessa.

Näiden toiveiden toteuttaminen edistäisi Suomen kehitystä kohti kestävää ja inhimillisempää yhteiskuntaa.” 

Koska tekoälyn toiveet vaikuttivat kannatettavilta, jatkoin keskustelua ja kysyin, miten Suomen hallitus voisi edistää yhteiskunnallisten yritysten toimintaa Suomessa. Tähänkin kysymykseen löytyi vastaus:  

”Suomen hallitus voisi edistää yhteiskunnallisten yritysten toimintaa monin eri tavoin. Joitakin esimerkkejä ovat:

  1. Yhteiskunnallisten yritysten tunnettuuden ja tiedon jakamisen lisääminen: Hallitus voisi lisätä yhteiskunnallisten yritysten tunnettuutta ja tietoisuutta yleisesti ja jakaa tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä eri medioissa, jotta kansalaiset ja yritykset tietävät, mitä yhteiskunnalliset yritykset ovat ja miten ne toimivat.
  2. Rahoituksen saannin helpottaminen: Hallitus voisi helpottaa yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saamista, esimerkiksi tarjoamalla erilaisia tukia ja rahoitusmahdollisuuksia yhteiskunnallisille yrityksille tai luomalla uusia rahoitusinstrumentteja.
  3. Yhteiskunnallisten yritysten tarjoaman hyödyn arvostaminen: Hallitus voisi nostaa yhteiskunnallisten yritysten merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa, jotta ne houkuttelevat enemmän investointeja ja pääomaa. 
  4. Yhteistyön edistäminen: Hallitus voisi edistää yhteistyötä yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yritysten välillä, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia ja seminaareja, joissa yhteiskunnalliset yritykset ja muut yritykset voivat verkostoitua ja jakaa tietoa.
  5. Lainsäädännön tarkistaminen: Hallitus voisi tarkistaa lainsäädäntöä, jotta se tukisi paremmin yhteiskunnallisten yritysten toimintaa ja helpottaisi niiden kasvua ja kehitystä.

Näiden toimenpiteiden toteuttaminen voisi auttaa edistämään yhteiskunnallisten yritysten toimintaa Suomessa ja luoda kestävän talouden, joka huomioi sosiaalisen ja ympäristöllisen hyvinvoinnin.” 

Niinpä – annettaisiiko tekoälyn kirjoittaa hallitusohjelma? 

Susanna Kallama 
toimitusjohtaja
ARVO ry
susanna.kallama@arvoliitto.fi