Mikä on vuoden 2022 Vaikuttavin ARVO-teko? Ilmoita suosikkisi mukaan!

Haluamme nostaa esiin yrityksiä ja yhteisöjä, joiden toiminnassa innovatiivisuus ja vaikuttavuus yhdistyvät yhteiskunnan, ihmisten tai ympäristön hyväksi. Mikä yritys, yhteisö, julkinen toimija tai yksityinen innovaatio on onnistunut tuottamaan positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään vuonna 2022?

Mitä etsimme?

Etsimme konkreettisia, vaikuttavia tekoja, jotka helpottavat ihmisten elämää ja ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita. Palkittava toimija voi olla pieni tai suuri ja sillä voi olla useampia vaikutuksen kohteita. Teon vaikuttavuudesta täytyy olla näyttöä. Annamme arvoa myös idean rohkeudelle ja innovatiivisuudelle.

Vaikuttavin ARVO-teko voi olla esimerkiksi vaikuttavan palvelun tarjoaminen, reiluna ja vastuullisena työnantajana toimiminen tai ympäristön hyväksi tehty työ.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Palkittava voi olla yritys tai yhteisö, kampanja, innovaatio tai toimintatapa. Yhteistyöhankkeissa tunnustus voidaan jakaa useiden toteuttajien kesken. Kilpailu on avoin kaikille toimijoille – yhteiskunnallinen vaikuttavuus ratkaisee.

Kuka voi ehdottaa palkittavaa?

Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa. Yritys tai yhteisö voi ehdottaa palkinnon saajaksi myös itseään, omia hankkeitaan tai yhteistyökumppaneidensa hankkeita. Myös yksittäiset ihmiset voivat tehdä ehdotuksia.

Mihin mennessä ehdotukset pitää tehdä?

Ehdotukset palkinnon saajaksi pitää jättää viimeistään 30. syyskuuta. Lomake ehdotusten jättämiseen on alempana tällä sivulla.

Milloin palkittava julkistetaan?

Palkittava julkistetaan Arvopäivässä 25.11. Esittelemme palkittavat teot myös ARVOn sivuilla.