MARK tukee ja inspiroi markkinoinnin tekijöitä tuloksiin ja kasvuun

ARVOn uusi jäsen MARK Suomen Markkinointiliitto ry tekee työtä sen puolesta, että markkinointiosaaminen tunnistetaan merkittäväksi menestystekijäksi suomalaisissa yrityksissä.

Pyysimme toiminnanjohtaja Sanna Laakkiota kertomaan MARKin toiminnasta.

1. Mitä MARK tekee?

MARK Suomen Markkinointiliitto ry on markkinoinnin ja kaupallisen ajattelun yhteisö, joka on vaikuttanut suomalaiseen markkinointiin kohta 100 vuoden ajan. Se antaa toimintaamme ja näkökulmiimme perspektiiviä, jota täydennämme uusimmalla tiedolla ja tämän päivän parhailla käytännöillä. MARK rohkaisee, tukee ja inspiroi suomalaisia tekemään tulosta ja kasvua paremman markkinoinnin avulla valtakunnallisesti.

Olemme mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa mm. Luova työelämä 2030 -hankkeen ja Nuori yrittäjyys -yhteistyön kautta. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Tapahtumiemme asiantuntijat jakavat kanssamme saman mission ja arvot, yhdessä autamme alan ammattilaisten kautta Oy Suomi Ab:ta menestymään.

2. Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintaanne?

Teemme kaikkemme, että Suomessa markkinoinnin tekijät hyödyntäisivät työssään ja työpaikoillaan laajasti markkinointiosaamista merkittävänä osana yrityksen kaupallista menestymistä ja kasvua. Jäsenemme ymmärtävät olevansa arvontuotannon mestareita, asiakaslähtöisiä business-taitureita, jotka tuovat rohkeasti ja rakentavasti omat näkemyksensä yhteisen menestymisen tueksi.

Tehtävämme on auttaa markkinoinnin tekijöitä menestymään kaikissa uran vaiheissa. Meillä saat kasvualustan jatkuvalle kehittymisellesi kokonaisvaltaisessa modernissa markkinoinnissa. Kannustavan ja innostavan yhteisön, jonka kanssa löydät uusia näkökulmia kasvuun ja menestymiseen.

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme joka päivä: Avarakatseisuus, Rohkeus, Yksilön arvostus, Yhteistyö.

3. Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

ARVOn toiminta tuntui omalta ja uskomme saavamme tietoa, apua ja tukea toimintamme ytimessä olevan arvopohjaisuuden vahvistamiseen. Oli mieletöntä kuulla, että olemme ensimmäinen markkinoinnin alan toimija, joka hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. Toivomme tässä näyttävämme suuntaa kaikille alan toimijoille.

ARVOsta toivomme saavamme kaltaistemme toimijoiden yhteisön, josta saamme ajatuksia oman toimintamme edelleen kehittämiseen. Mahtavaa tietysti, jos saamme tuotua yhteisössä esille myös markkinoinnillisen osaamisen merkitystä yhteisön muiden jäsenyritysten tulevaisuuden menestymisessä.

Lue lisää MARKista täällä.