Lifebasen tehtävä on auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin elämässään

ARVOn hallitus hyväksyi lokakuussa jäseneksi Lifebase Oy:n, joka tuottaa hyvinvointia tukevia palveluita lapsille, nuorille ja työikäisille.

Pyysimme Lifebasen perustajaa ja hallituksen puheenjohtajaa Vesa Karjalaista kertomaan yrityksestä tarkemmin.

Mitä Lifebase tekee?

Tuotamme kunnille lasten ja nuorten hyvinvointivalmennuksia sekä Taito-kerhoja. Taito-kerhotoiminta on hyvän elämän taitoja vahvistavaa, vastuullista kerhotoimintaa. Kerhot toteutetaan osana koulupäivää ja niillä on kaksi painopistettä: harrastamiseen valmentava toiminta sekä aktiivisuuden ja liikkumistaitojen vahvistaminen.

Työikäisille tarjoamme työssä jaksamista tukevia palveluita. Tuotamme yksilön jaksamiseen liittyvää tietoa ja teemme sen pohjalta suunnitelman siitä, miten elintapoja voidaan hienosäätää paremman jaksamisen tueksi.

Mikä on päämääränne?

Perustehtävämme on auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin elämässään. Haluamme vahvistaa ihmisten itseluottamusta ja itsetuntemusta sekä tarjota oivalluksia siitä, mistä hyvä elämä koostuu.

Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Yhteiskunnallinen yritystoiminta on kasvussa ja sille on kova tarve. Kuuluminen ARVO-yhteisöön tuo turvallisuutta ja uskottavuutta. Toivottavasti se avaa meille myös uusia ovia. Toivomme, että suomalaiset jaksaisivat paremmin ja voisivat elää hyvää elämää ja tätä tietoa haluamme jakaa. Hyvätkin ideat saattavat jäädä piiloon ja pienen piirin toiminnaksi, isoon yhteisöön kuuluminen tuo etua tässäkin asiassa. ARVOn kanssa aiemmin tehty yhteistyö on myös vakuuttanut ja tehnyt vaikutuksen.

Lue lisää Taito-kerhoista ja Lifebasesta!