Kotokartanoa ohjaavat ihmisläheisyys ja tekemisen ilo

Kotokartanosäätiö tukee monipuolisesti ikäihmisen toimintakykyisyyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Uusi vuosi – uudet arvoliittolaiset! Nyt saamme toivottaa tervetulleeksi Kotokartanosäätiön, joka on jo yli 50 vuoden ajan tehnyt tärkeää työtä ikääntyneiden hyvinvoinnin vuoksi.

Toiminnanjohtaja Raija Sinimaa, mitä Kotokartano tekee?

Kotokartanosäätiö toimii hyvän ikääntymisen puolesta. Olemme uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen toimija. Järjestämme monipuolista toimintaa, jolla tuemme ikäihmisen toimintakykyisyyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Huomioimme ikääntymisen kipupisteet, kuten toimintakyvyn heikkenemisen, yksinäisyyden, masennuksen sekä muut syrjäytymisvaaran riskit.

Meillä on viikko-ohjelmassa useita toimintakykyä vahvistavia liikuntaryhmiä. Lisäksi ylläpidämme senioreille kohdennettua kuntosalia ja kahta ulkoliikuntapuistoa. Järjestämme myös digiopastusta, asiantuntijaluentoja, terveys- ja muistineuvontaa sekä mm. muistia ja hyvinvointia vahvistavia kursseja. Meillä on myös avoimia keskustelu- ja toimintaryhmiä sekä vertaistukitapaamisia, elämyksellisiä tilaisuuksia ja retkiä. Ovemme ovat avoinna kaikille, joka haluavat olla elämänmenossa mukana. Toimipaikkoja meillä on Riihimäellä kolme. Puistonkulma ja Seniorikulma ovat kohtaamispaikkoja ikääntyneille, ja Kuntokulma on senioreiden kuntosali.

Laaja-alainen toimintamme on mahdollista, koska palkattuja työntekijöitä on auttamassa iso joukko vapaaehtoisia. Säätiö on taloudellisesti itsenäinen toimija. Toiminta rahoitetaan palvelutalojen vuokratuotoilla, lahjoitusvaroilla ja varallisuuden hyvällä hoidolla sekä mahdollisilla myytävillä palveluilla.

 

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnallinen päämäärä?

Toimintamme perusarvona on ihmisläheisyys. Perustana ovat ihmisten tarpeet ja toiveet. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä sellaisina kuin he ovat, ja kohtelemme kaikkia yksilöllisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Arvona on myös luottamus. Teemme sen, minkä lupaamme ja uskomme ihmisten omiin kykyihin. Olemme tunnettuja laadukkaana ja luotettavana toimijana. Yhdessä toimimisen ilo on kolmas kirjattu arvomme. Siitä  syntyy halu olla mukana toimimassa yhteiseksi hyväksi. Arvostamme toisiamme ja yhdessä tekemistä.  Neljäntenä arvona toimintaamme ohjaa vaikuttavuus. Vastaamme ajankohtaisiin tarpeisiin. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme vaikuttavuuden näkökulmasta. Haluamme täydentää paikallista ennaltaehkäisevää toimintaa suunnitellusti.

Haluamme vaikuttaa siihen, että riihimäkeläiset ikääntyneet voivat elää oman näköistä hyvää elämää omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Haluamme myös vaikuttaa asenteisiin: vanhuus tulee nähdä yhtenä elämänvaiheena ja yksilöllisine tarpeineen ja voimavaroineen. Ikääntynyt väestö pitää huomioida palvelutarjonnassa ja kaupunkisuunnittelussa.

 

Miksi liityitte Arvoliittoon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Liityimme Arvoliittoon verkostoituaksemme muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja saadaksemme tietoa ja tukea toimintamme vaikuttavuuden mittaamiseen.

Lue lisää Kotokartanon toiminnasta täältä.

Kotokartanosäätiön tunnus