Goodie Mob Studios – taidetta ja viihdettä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

ARVOn uusi jäsen Goodie Mob Studios on hiljattain perustettu yhteiskunnallinen yritys, jonka tärkein päämäärä on nuorten hyvinvoinnin ja toiveikkuuden lisääminen.

Siitä, millainen yritys Goodie Mob Studios on, kertoo Social Impact Director Emilia Kauppinen.

Mitä yritys tekee?

Goodie Mob Studiosin ensimmäinen tuote on Better Place nimeä kantava luova studio, joka sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Studio on rakennettu helpottamaan korkealaatuisen visuaalisen taiteen luomista ja se tarjoaa helppokäyttöisen verkkokauppakokemuksen, jossa asiakas pääsee itse rakentamaan toiveidensa mukaisen studiovalaistuksen projektiaan varten. 

Studion liiketoiminnan voitoista yli puolet ohjataan Better Placessa järjestettävään nuortentyöhön, joka tarjoaa audiovisuaalisesta alasta kiinnostuneille nuorille suunnattua erittäin korkeatasoista harrastetoimintaa, joka kouluttaa, mentoroi ja työllistää nuoria viihdealalle. 

Tulevaisuudessa yhtiön nimeä kantava viihdeyhtiö Goodie Mob Studios tulee luomaan tarinoita ja viihdemaailmoja, jotka strategisesti räätälöityinä tietyille kohdeyleisöille edistävät lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. (Social Impact Entertainment)

Mikä on päämääränne ja mitkä arvot ohjaavat toimintanne?

Olemme huolissamme maailmanlaajuisena ilmiönä nähtävästä lisääntyvästä lasten ja nuorten sisäisestä pahoinvoinnista, joka näkyy myös kansallisesti vaarallisen suurena varhaisaikuisuuden syrjäytymisenä. Nuoret ovat maamme tulevaisuus ja haluamme olla tekemässä osamme heidän hyvinvointinsa ja elämänlaatunsa parantamiseksi. 

Päämäärämme on edistää positiivista muutosta lasten ja nuorten sisäisessä hyvinvoinnissa, toiveikkuudessa sekä työllistymisessä. Tämä tapahtuu yksilötasolla merkityksellisen tekemisen tarjoamisen kautta ja yhteiskunnallisella tasolla toivon täyteisen viihteen tuottamisen kautta.

Miksi päätitte liittyä ARVOon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?  

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ollessa vielä tuntemattomampi ilmiö Suomessa, koemme yrittäjien yhteisön tärkeäksi vertaistueksi ja avuksi. Olemme aivan uuden äärellä ja tiedostamme, että kaikki jo ennalta kuljettu matka ja kerätty viisaus on meille kultaakin kalliimpaa. 

Haluamme tehdä yhteistyötä samansydämisten yritysten kanssa, jotka ovat meidän tavoin valmiita tekemään töitä sen eteen, että Suomen nuorilla olisi kokonaisvaltaisesti valoisampi tulevaisuus. Uskomme ARVOn olevan se yhteys, jonka kautta tiemme voivat kohdata näiden tekijöiden kanssa.

Lue lisää: https://thebetterplace.studio/