EU: ssa sopu yhteisötalouden edistämisestä – mitä se tarkoittaa ARVOn jäsenille?

EU:ssa syntyi maanantaina 9.10. poliittinen sopu yhteisötalouden edistämisestä jäsenvaltioissa. Virstanpylväs on merkittävä, sillä se viestii vahvasti siitä, että yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan tärkeys on Euroopassa tunnistettu ja tunnustettu.

Euroopassa tiedetään jo, että yhteiskunnallinen yritystoiminta voi ratkaista monia aikamme haasteita. Nyt on päätetty suosittaa myös jäsenvaltioita toimimaan niin, että yhteiskunnallisten yritysten voima voidaan hyödyntää.

Yhteisötalouden suositukset sisältävät kaksi kokonaisuutta. Toisessa tarkastellaan sitä, miten työmarkkinoille pääsyä ja sosiaalista osallisuutta voidaan edistää yhteisötalouden avulla. Toinen kokonaisuus käsittelee yhteisötaloutta edistävän toimintaympäristön luomista jäsenvaltioissa.

Nopeasti arvioiden ARVOn jäsenten ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistämisen näkökulmasta merkittävimpiä ovat ehkä suositukset yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen saatavuuden helpottamisesta ja julkisten hankintojen hyödyntämisestä sekä kehotus päivittää yhteisötalouden strategia.

Suomi hyväksyi yhteiskunnallisten yritysten strategian syksyllä 2021. Nyt EU kehottaa päivittämään strategian 24 kuukauden kuluessa suositusten lopullisesta hyväksymisestä. Käytännössä uusi strategia tulisi hyväksyä vuoden 2025 aikana. Strategiatyö pakottaa pohtimaan yhteisötalouden ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan merkitystä Suomessa. Se luo pohjan vuoropuhelulle, johon EU myös kannustaa. Yhteiskunnallisten yritysten strategian päivittäminen on vaikuttamisen paikka myös ARVOlle.

Suosituksissa otetaan kantaa myös julkisiin hankintoihin. EU yksiselitteisesti suosittelee, että jäsenvaltiot kannustavat viranomaisiaan tekemään strategisia hankintoja, joilla edistetään sosiaalisia ja ekologisia päämääriä. Yhteiskunnallisten yritysten osallistumista ja menestymistä julkisissa hankinnoissa tulee helpottaa. Keinoina EU suosittelee avointa markkinavuoropuhelua, oikeasuhtaisia ja osallistavia valintaperusteita sekä varattuja hankintoja ja luopumista alhaisimman hinnan logiikasta.

Selkeä suositus on – älä osta halvinta, vaan vaikuttavinta.

EU haluaa edistää tavanomaisten yritysten ja yhteiskunnallisten yritysten yhteistyötä. Tässä linja on sama kuin Suomessa jo omaksuttu. Yhteiskunnallisten yritykset tulee sisällyttää osaksi elinkeinoelämän kenttää. Tulevaisuuden liiketoiminta ei voi olla vain taloudellisen hyödyn maksimointia. Liiketoiminnan pitää uusintaa taloutta ja rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa. Jotta tähän päästään, täytyy yhteiskunnalliset yritykset ottaa osaksi yrittäjyys- ja yrityspolitiikkaa. Ne ovat muutosvoima, joka voi auttaa elinkeinoelämää uudistumaan.

Yritys ei voi tehdä enää vain vähemmän pahaa – on aika miettiä, miten yritys tekee hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset osaavat tämän jo.

Lue EU:n uutinen ja suositukset tästä >>

Susanna Kallama
toimitusjohtaja
Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry