Diak kouluttaa ammattilaisia, jotka rakentavat kestävää ja tasa-arvoista maailmaa

Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon palvelukseen. Diakista valmistuu asiantuntijoita ja ammattilaisia sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloille.

Uusi vuosi, uusi arvoliittolainen -teemamme jatkuu nyt helmikuussa Diakonia-ammattikorkeakoulun, Diakin, esittelyllä. Kehitysjohtaja Elina Ylikoski vastasi kysymyksiimme ja kertoo tarkemmin Diakin toiminnasta:

Mitä Diak tekee?

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Meillä on noin 3 000 opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 260.
Sosiaali- ja terveysalalla olemme ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita kaikissa ilmansuunnissa.

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Terveysalalla tarjoamme esimerkiksi sairaanhoitajakoulutusta kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta. Noin neljännes kaikista meiltä valmistuvista opiskelijoista suorittaa kirkollisen tutkinnon.

Tulkkauksen alalla olemme Suomen ainoa ammattikorkeakoulutasoisen asioimistulkkikoulutuksen järjestäjä. Meillä voi opiskella myös viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme kautta osallistumme koulutusalojemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka pääomistajat ovat kirkollisia yhteisöjä.

Mitkä ovat toimintanne arvot ja yhteiskunnallinen päämäärä?

Olemassaolon tarkoituksemme on ”Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita”. Se kiteyttää Diakin olemassaolon ytimen ja vastaa kysymykseen, miksi Diakia tarvitaan. Se kytkee Diakin laajempaan kontekstiin ja kertoo, mikä on Diakin perimmäinen tarkoitus yhteiskunnassamme.

Diak on rakentamassa hyvää maailmaa meille kaikille. Diak ei luokittele ihmisiä tai erottele ryhmiä ja kulttuureita, vaan haluaa kohdata jokaisen lähimmäisenä ja tehdä maailmasta hyvän ihan kaikille.

Diak sekä tekee, hakee ja näkee itse hyvää että tuottaa uusia hyväntekijöitä, jotka pyrkivät rakentamaan kestävää ja tasa-arvoista maailmaa.

Arvomme ovat seuraavat:

Olemme rohkeasti rakentava. Haastamme yhteiskuntaa ja itseämme muutokseen. Tarvittaessa uimme vastavirtaan ja teemme toisin.

Hyvän maailman puolustaja. Kaikki tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Etsimme, näemme ja teemme hyvää.

Toimimme reilusti kohtaamalla. Kristillisyys näkyy meillä siten, että kohtaamme avoimesti ja rehellisesti kaikki ihmiset ja tilanteet. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.

Miksi liityitte Arvoliittoon ja mitä toivotte jäsenyydeltä?

Verkostoon kuulumalla voimme lisätä ymmärrystämme yhteiskunnallisten yritysten tarpeista ja parantaa kykyämme vastata näihin tarpeisiin korkeakoulumme monipuolisella tutkimus-, koulutus- ja innovaatio-osaamisella.

Lue lisää Diakin omilta verkkosivuilta.

Lämpimästi tervetuloa jäseneksi, Diak!

Toimiala: Koulutus
SDG-tavoitteet: 3. Terveyttä ja hyvinvointia, 4. Hyvä koulutus, 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 10. Eriarvoisuuden vähentäminen

DIAKin logo