ARVO etsii vaikuttavimpia yrityksiä – hae mukaan!

Onko yrityksesi ratkaisemassa jotakin yhteiskunnallista haastetta? Pyrittekö edistämään hyvinvointia, osallisuutta tai heikossa asemassa olevien työllisyyttä tai teettekö työtä ympäristön hyväksi? Hae mukaan Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n Vaikuttavimmat yritykset -listaukseen!

Vaikuttavien yritysten ensisijainen päämäärä on muutos parempaan sosiaalisissa tai ekologisissa haasteissa. Ne tekevät liiketoimintaa tämän tavoitteen toteuttamiseksi ja ovat onnistuneet yhdistämään vaikuttavuuden liiketoimintamalliinsa taloudellisesti kannattavalla tavalla.   

Vaikuttava yritys toimii vastuullisesti huomioiden toimintansa sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Se pyrkii vähentämään aiheuttamiaan haittoja ympäristölle ja pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista.  

Kuka voi osallistua?

Listalle voivat hakea organisaatiot  

  • joilla on yhteiskunnallinen päämäärä 
  • jotka tekevät liiketoimintaa yhteiskunnallisen päämäärän edistämiseksi ja rahoittamiseksi 
  • jotka ovat laatineet vastuullisuus-/vaikuttavuusraportin 

Miten yrityksiä arvioidaan?

Arvioinnissa huomioidaan ydinliiketoiminnan ja sen tuottamisen sekä voitonjaon vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin. Yrityksen vaikuttavuus pyritään suhteuttamaan ongelman kokoon ja liikevaihtoon. Pienikin toimija voi olla vaikuttava! 

Arviointikriteerit:   

  1. Yritys pystyy kuvaamaan tavoittelemansa vaikutuksen sekä vähintään vaikutuksen laajuuden. 
  2. Vaikutuksia mitataan / seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.  
  3. Loppuhyötyjä (ihminen tai ryhmä) on heikossa asemassa tai yrityksen toiminta kohdistuu ympäristöongelmien ratkaisuun. 
  4. Yritys arvioi ja kehittää vaikuttavuuttaan ja vastuullisuuttaan vuosittain. 
  5. Yritys toimii kannattavasti ja vaikuttavuuden lisääminen on onnistuttu integroimaan liiketoimintamalliin.  

Lisäksi kunniamaininnan voi saada sosiaalisesta innovoinnista, vaikka yritys itse ei toteuttaisi toimintaa. Riittää, että yrityksen kehittämä toimintamalli on otettu laajasti käyttöön muiden toimijoiden toimesta.  

Miten arviointi toteutetaan? 

Ensimmäisen vaiheen arviointi toteutetaan kyselyn perusteella. ARVO ry:n asiantuntijat valitsevat kyselyn perusteella yritykset, jotka arvioidaan tarkemmin.  

Vaikuttavin yritys -tunnustuksen saaja julkaistaan 16.11.2023 Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO:n seminaarissa.  

Miten voi osallistua?

Hakuaika vuoden 2023 listaukseen on päättynyt.