Eetti & Inno

Eetti & Inno  mistä on kyse?

Miten eettisyys ja innovatiivisuus linkittyvät toisiinsa? Millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat? Ja mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle? Näihin kysymyksiin lähdettiin etsimään vastauksia Eetti & Inno -tutkimushankkeessa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa tutkittiin isojen yhteiskunnallisten yritysten toiminnan keskeisiä periaatteita ja innovatiivisuutta.

 

Eetin & Innon löydöksiä: Yhteiskunnallisten yritysten vahvuudet

Tutkimuksessa löytyi seitsemän erityispiirrettä, jotka korostuvat yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa. Niitä kutsutaan tutkimuksessa yhteiskunnallisen yrityksen vahvuuksiksi.

  1. Ihmisläheisyys
  2. Korkea asiakastyytyväisyys
  3. Työn merkityksellisyys
  4. Innovatiivisuus
  5. Eettisyys
  6. Asiakkaan osallistaminen ja osallistuminen
  7. Eettinen johtaminen

Materiaalit

Tiivistelmä: Yhteiskunnallisen yrityksen 7 vahvuutta

Mitkä ovat yhteiskunnallisten yritystysten vahvuuksia ja mitä ne tarkoittavat käytännössä? EETTI & INNO -hankkeen löytämät 7 yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirrettä on koottu ja avattu tässä tiivistelmässä.

Arvovallankumous-kirja

Osana EETTI & INNO -hanketta julkaistiin kirja, jossa 16 kirjoittajaa käsittelee eettistä liiketoimintaa eri näkökulmista. Kirja on yleistajuinen kooste liiketoiminnasta, jossa yrityksen yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa rakennetaan samanaikaisesti.

 

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimuksessa oli mukana 8 organisaatiota. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin haastateltiin yritysten johtoa, henkilöstöä ja asiakkaiden edustajia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 55 kpl. Haastattelujen jälkeen toteutettiin henkilöstö- ja asiakaskyselyt, joilla täydennettiin enimmäisen vaiheen laadullista haastatteluaineistoa.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat:

tutkimusprofessori (emeritus), dosentti Antti Hautamäki, puheenjohtaja
hallitusneuvos Lippe Koivuneva, varapuheenjohtaja
tietokirjailija Tapio Aaltonen
toimitusjohtaja Erika Heiskanen
toimitusjohtaja Kenneth Johansson
diakoniajohtaja Jarmo Kökkö
toimitusjohtaja Kimmo Rönkä
toimitusjohtaja Harri Välimäki

 

Yhteistyökumppanit

Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Vilnan yliopisto
Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu
Työsuojelurahasto
Teollisuuden ja Työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö sr.
Tradeka