Hyvän Mitta


Hyvän Mitta – Tehdään hyvää oikein ja todistetusti

Suomessa tehdään paljon hyvää, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan on ollut vaikea mitata. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää? Miten mallintaa ja todentaa toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Onko vaikuttavuuden mittaaminen yli päätään oleellista, ja miten sitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa?
Näihin kysymyksiin ARVO, Me-säätiö, Sitra, Opetushallitus, Kela, Stea ja Opetus- ja kulttuuriministeriö lähtivät hakemaan vastauksia Hyvän Mitta -hankkeella vuonna 2016.

Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista, mittaamista ja näkyväksi tekemistä. Työn pohjalta kehitettiin työkaluja ja yhteistä käsitteistöä vaikuttavuuden todentamiseksi. Hanke päättyi marraskuussa 2019, työkalut, ohjeet, case-esimerkit ja paljon muuta hyödyllistä löydät Hyvän Mitan nettisivuilta.