Hyvän MittaHyvän Mitta – Tehdään hyvää oikein ja todistetusti

Suomessa tehdään paljon hyvää, mutta sen vaikutusta yhteiskuntaan on ollut vaikea mitata. Ovatko lahjoitetut tai liiketoiminnalla ansaitut eurot tai vapaaehtoisten aika aidosti parantaneet ihmisten elämää? Miten mallintaa ja todentaa toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus? Onko vaikuttavuuden mittaaminen yli päätään oleellista, ja miten sitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa?
Näihin kysymyksiin ARVO, Me-säätiö, Sitra, Opetushallitus, Kela, Stea ja Opetus- ja kulttuuriministeriö lähtivät hakemaan vastauksia Hyvän Mitta -hankkeella vuonna 2016.

Hankkeessa on tutkittu ja kehitetty toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista, mittaamista ja näkyväksi tekemistä. Työn pohjalta on kehitetty työkaluja ja yhteistä käsitteistöä vaikuttavuuden todentamiseksi. Hanke päättyy marraskuussa 2019, työkalut, ohjeet, case-esimerkit ja paljon muuta hyödyllistä löydät Hyvän Mitan nettisivuilta.