Perhekumppani auttoi perheen jaloilleen

Perhekumppani auttoi perheen jaloilleen

Perhekumppani tulee kotiin, ohjaa perheitä läpi palveluviidakon ja varmistaa, että saatu apu on toimivaa. Elisa Kettunen aloitti työnsä Suomen ensimmäisenä perhekumppanina Tradekan tuella.

Ennen kuin SOS-Lapsikylän perhekumppani tuli apuun, oli Leinosen* perheellä useita ongelmia. Perheen äiti oli terveydellisten syiden vuoksi lopen uupunut. Isä oli masentunut ja yksi kolmesta lapsesta tarvitsi tukea neuropsykologisiin pulmiinsa, jotka aiheuttivat poissaoloja koulusta. Vanhinta lasta kiusattiin. Perhe sai jo apua neuvolan terveydenhoitajalta, opettajilta, päiväkodin henkilöstöltä, neljältä eri lääkäriltä, koulupsykologilta, koulukuraattorilta ja kouluterveydenhoitajalta. Seuraavaksi he saivat avukseen perhekumppanin.

Aluksi perhekumppani kartoitti perheenjäsenten kokemuksia ja ajatuksia. Hän sai selville, että perheellä on taloudellisia huolia ja että vanhempien terveydelliset ongelmat rajoittivat jaksamista. Lapset olivat voimavara, jonka avulla vanhemmat jaksoivat eteenpäin, mutta erityistarpeinen lapsi koettiin haastavaksi etenkin tilanteissa, joissa muut lapset kokivat jäävänsä taka-alalle.

Perhekumppani auttoi perhettä velkaneuvonnassa erilaisten lomakkeiden ja selvitysten tekemisessä.

Perhekumppani listasi perheen kanssa asioita, jotka ratkaisemalla perheen hyvinvointi paranisi. Perhekumppani auttoi perhettä velkaneuvonnassa erilaisten lomakkeiden ja selvitysten tekemisessä. Perhe alkoi luottaa kykyihinsä raha-asioiden hoidossa. Erityistarpeiselle lapselle saatiin perhekumppanin tuella tukihenkilö. Perhekumppani tuki myös vanhinta lasta, jonka kiusaaminen loppui yläkouluun siirryttäessä.

Perhekumppania ei enää tarvittu, kun perheen tilanne alkoi parantua. Keskimmäisen lapsen kouluarvosanat alkoivat nousta ja hän sai stipendin. Vanhin lapsi sai uusia ystäviä ja hänen itsetuntonsa vahvistui. Vanhemmat saivat voimavaroja taloudellisen tilanteen järjestämiseksi ja perheen äiti pystyi palaamaan työelämään. Perhe voi yhä ottaa perhekumppaniin yhteyttä, jos tilanne heikkenee.

*Leinosen perheen nimi on muutettu yksityisyyden takaamiseksi. Tarinaan on yhdistelty todellisia kokemuksia ja tilanteita perhekumppanin arjessa.

Näin me ajattelemme:

SOS-Lapsikylän toimitusjohtaja Mikaela Westergård:

 

Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea, ja lähes 18 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan. Apuamme todellakin tarvitaan.

SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi voisi elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

Varhaista tukea ennen ongelmien kärjistymistä

Pyrimme siihen, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta onnistu, jolloin SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä ja moniammatillisen yhteisön tukemana.

Palveluidemme tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen ja ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen.

Lue tarinoita myös muista yhteiskunnallisista yrityksistä

Suomi tarvitsee yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka rakentavat vastuullisen liiketoiminnan keinoin parempaa Suomea ja jokaiselle hyvää elämää. #Arvoyritys

Lue tarinoita myös muista yhteiskunnallisista yrityksistä

#ARVOYRITYS