Eetti & Inno Organisaatiot

Organisaatiot

 

Tutkimushankkeeseen osallistuivat seuraavat 8 organisaatiota:

 

Setlementtiasunnot

Setlementtiasunnot Oy on Suomen Setlementtiliiton ja Kalliolan Setlementin vuonna 2000 perustama yhteisöjen rakentaja ja ARA-asuntotuottaja. Setlementtiasunnoilla on kahdeksassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Tampere, Kuopio, Turku, Joensuu) 24 taloa, 1300 vuokra-asuntoa ja 400 asumisoikeusasuntoa. Vuonna 2017 valmistunut Helsingin Jätkäsaaren Sukupolvienkortteli palkittiin Vuoden Parhaat ARA-neliöt -tunnustuspalkinnolla. Setlementtiasunnot Oy:n visiona on olla yhteiskunnallisesti vaikuttavien yhteisöllisten monisukupolvikorttelien kansainvälinen edelläkävijä.

wwww.setlementtiasunnot.fi

 

Aspa Palvelut

Aspa Palvelut on suomalainen, yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa yksilöllisiä ja itsenäistä elämää edistäviä asumispalveluja ympäri Suomen. Toiminta perustuu Aspan arvoihin: ihmisen kunnioittamiseen, luotettavuuteen ja asiantuntijuuteen. Asiakaslähtöisyys, palvelujen korkea laatu sekä joustava kumppanuus näkyvät kaikessa Aspan toiminnassa. Aspa-koteja on 38 kpl eri puolella maata ja suurimmat asiakasryhmät ovat mielenterveyskuntoutujat sekä vammaiset ihmiset. Vuonna 2017 yrityksen liikevaihto oli 19 milj. euroa.

www.aspa.fi

 

Autismisäätiö

Autismisäätiö on valtakunnallinen autismin kirjon henkilöille palveluita tuottava asiantuntijaorganisaatio. Kohderyhmänämme ovat nuoret ja aikuiset, joilla on autismin kirjon oireyhtymä (autismi, Asperger) tai jokin muu neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, ADD, Touretten oireyhtymä, laaja-alainen kehityshäiriö, tai piirteitä edellä mainituista. Toimintamme koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista. Palveluksessamme työskentelee yli 350 työntekijää.

www.autismisaatio.fi

 

Y-säätiö

Y-Säätiö on yleishyödyllinen organisaatio, joka edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Säätiö on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Y-Säätiö-konsernilla on 16 650 asuntoa yli 50 paikkakunnalla. M2-Kodit on osa konsernia.

www.ysaatio.fi

 

Kierrätysverkko Oy

Kierrätysverkko Oy perustettiin vuonna 2011. Yrityksen palvelut auttoivat luomaan edellytyksiä kiertotalouteen siirtymiselle. Kierrätysverkon tavoitteena oli nostaa kierrätys ja uudelleenkäyttö uudelle aikakaudelle digitalisaation ja skaalautuvien konseptien avulla.

Yritys on sittemmin lopettanut toimintansa.

 

Kuntoutuskeskus Kankaanpää

Kuntoutuskeskus Kankaanpää on toiminut jo vuodesta 1991. Se on palveluvalikoimaltaan Suomen monipuolisin kuntoutusosaaja ja vaikuttava terveydenhuollon toimija. Kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa tasokasta kuntoutusta koko elämänkaarelle ja monenlaisiin toimintakyvyn haasteisiin. Asiakaspaikkoja on 240 ja palvelualtista henkilökuntaa noin 150 ihmistä. Monipuolisen kuntoutuksen lisäksi kuntoutuskeskus Kankaanpää tarjoaa erilaisia liikkumiseen, virkistykseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille.

www.kuntke.fi

 

Suomen Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä 83 jäsenjärjestöjemme kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen. Olympiakomiteassa työskentelee 60 työntekijää.

Olympiakomitean budjetti on noin 16 miljoonaa euroa, josta jaetaan edelleen noin 6 miljoonaa euroa urheilijoille ja lajiliitoille. Olympiakomitean oman varainhankinnan tuotto on noin 3 miljoonaa euroa.

www.olympiakomitea.fi

 

Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos on rohkea ihmisarvon puolustaja. Säätiö ja sen tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoiva Oy tuottavat yhdessä vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Yhteiskunnallisessa konsernissa työskentelee noin tuhat ammattilaista ja yli kaksi tuhatta vapaaehtoista. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutetaan säätiön perustehtävää, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta.

www.hdl.fi