Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN kokoaa yhteen ja viestii tutkimustietoa, ylläpitää suhteita alan tutkijoihin ja tutkimusverkostoihin Suomessa ja kansainvälisesti sekä kartoittaa rahoitusmahdollisuuksia alan tutkimukseen.

FinSERN on Arvoliiton kannatusjäsen.