Vaikuttava Yritys Oy

Vaikuttava yritys tarjoaa asiantuntijapalveluita yrityksille, jotka haluavat kehittää ja arvioida yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Yritys tarjoaa valoa vaikuttavuuteen puheenvuorojen, koulutusten, sparrausten, digiratkaisujen sekä arviointien muodossa.

Yrityksen yhteiskunnallinen tavoite on kehittää yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiosaamista Suomessa, tuoda arviointimenetelmät ja -työkalut myös pienten organisaatioiden käyttöön, sekä kannustaa organisaatioita arvioimaan omia yhteiskunnallisia vaikutuksiaan.