Arvo

Tästä on kyse

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto ja ketterä vaikuttaja, joka edistää jäsentensä etuja.

Tarjoamme apua, näkyvyyttä ja tapoja luoda uutta arvoa ja menestyvää bisnestä. Vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Uskomme, että yhteiskunnallinen yrittäminen on kilpailuetu ja jäsentemme etu on yhteiskunnan etu.

Jäsenemme käyttävät taloudellisen voittonsa ensisijaisesti ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen. Jokaisella yksilöllä, yrityksellä ja julkisyhteisöllä on valta valinnoillaan vaikuttaa, millaisessa Suomessa elämme.

ARVOn tarkoitus ja tehtävä

ARVO tukee yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan menestystä. Ajamme yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä. Tähtäämme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen.

Panostamme erityisesti yhteiskunnallisten yritysten vaikuttavuuden todentamiseen, uusiin rahoitusmallien hyödyntämiseen ja vastuullisen johtamisen parempiin käytäntöihin. Teemme tiivistä yhteistyötä alan parhaiden käytännön toimijoiden, valtionhallinnon ja yliopistojen kanssa. Kokoamme samanhenkiset yritykset yhteen, keräämme tietoa, todisteita, tutkimuksia ja tarinoita jäsentemme työn tuloksista, ja autamme viestimään niistä aktiivisesti.

Alan johtavana edunvalvojana ARVO tekee myös aktiivista elinkeinopolitiikkaa. ARVO haluaa vaikuttaa niin paikallisesti, maakuntien kuin valtakunnan tasollakin niihin pelisääntöihin, joilla vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan tulevaisuus turvataan.

 

Missio

Oikein hyvää bisnestä.

Visio

ARVO on elinkeinoelämän vastuullinen vaikuttaja ja uudistaja.

 

ARVO-lupaus

ARVOn jäsenet ovat yksityisesti omistettuja yrityksiä tai muita yhteisöjä, ja ne harjoittavat liiketoimintaa omien arvolähtöisten tavoitteidensa mukaisesti. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan kannattava liiketoiminta on väline yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen omistajien omien sääntöjen määrittelemällä tavalla.

ARVOn jäsenet ovat vastuussa toiminnastaan paitsi omistajilleen myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Liiton jäsenet ovat tehneet yhteisen ARVO-lupaukseen, joka on osoitus vahvasta sitoumuksesta yhteiskunnalliseen työhön ja vastuullisuutten.

1. Vastuu ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta
Toimintamme päämäärä on yhteiskunnallinen. Tämä tarkoittaa, että tuotamme toiminnallamme ensisijaisesti inhimillistä ja yhteiskunnallista hyvää. Arvostamme asiakkaitamme, henkilöstöämme ja yhteisöjä, joissa toimimme. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Onnistuneet asiakaskohtaamiset vaativat niin asiakkaan ja hänen läheistensä, henkilöstön kuin paikallisyhteisönkin kuulemista.

2. Vastuullinen talous
Käytämme valtaosan taloudellisesta tuloksestamme yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Emme pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin, sillä vastuullisen toimijan raha on kärsivällistä ja tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita. Kotimaisina toimijoina kannamme vastuumme verovelvollisina. Emme tee yhteistyötä laittomasti toimivien yritysten kanssa, ja kieltäydymme pimeän työn tekemisestä tai teettämisestä.

3. Vastuu ympäristöstä
Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta. Kierrätämme tehokkaasti ja panostamme kestäviin ratkaisuihin. Tuemme toimillamme ja markkinoinnillamme kestävän kehityksen yleisiä periaatteita.

4. Avoimuus ja Hyvä Hallinto
Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi

5. Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä
Yhdessä toimimalla voimme tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Muutosten aikaansaaminen vaatii monen toimijan yhteistä panosta. Pidämme tärkeänä henkilöstön keskinäistä, asiakkaiden ja henkilöstön sekä muiden yritysten, yhteisöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyötä.

Tilaa uutiskirje

tilaa-uutiskirje