Kesäkuun etäkahvit: Yhteiskunnallisten yritysten hyödyt näkyviin aineistoja yhdistämällä

Tervetuloa Arvon kesäkuun etäkahveille kuulemaan toiminnan vaikutusten näkyväksi tekemisestä!

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa yhteiskunnallisten yritysten kyky tuottaa itsenäisesti vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa toimintansa avainvaikutuksista on todella tärkeää.

Tule Arvon etäkahveille 7.6. klo 14.30-16 kuulemaan, miten oman yrityksesi tietoja voitaisiin yhdistää julkisten tilastopankkien ja tutkimustiedon kanssa, jotta aikaansaamanne muutos saataisiin entistä paremmin näkyviin.

Kahveilla arviointijohtaja Miikka Vuorinen kertoo Sosped Keskuksen arviointimenetelmästä, joka tuo yhteen julkiset tilastopankit, tutkimukset / selvitykset, toimijan omat mittarit sekä täydentävät asiantuntija-arviot.

Näitä tietoja yhdistelemällä on voitu luoda laskentatyökaluja eri ilmiöiden vaikutusten ja erityisesti taloudellisten vaikutusten tarkasteluun. Pelkkien selvitysten sijaan tietoja yhdistämällä on mahdollisia laatia dynaamisia, eri toimintaympäristöissä toimivia arviointityökaluja.

Lisäksi kuullaan case-esimerkkejä organisaatioiden hyötyjen osoittamisesta.

***

Miikka Vuorinen on sosiaalipsykologi (YTM), jonka vahvuus on organisaatiokulttuurien kehittämisessä sekä vaikutusten arvioinnissa. Hän on toiminut pitkään Sosiaalipedagogiikan säätiössä monenlaisissa tehtävissä ja vastannut Sosped Keskus Oy:n työyhteisöjen kehittämiseen, vaikuttavuuteen ja uusiin arviointimenetelmiin keskittyvistä toimeksiannoista vuodesta 2015 asti.

Sosped Keskus Oy on laatinut yhteiskunnallisten arviointeja ja kehittänyt uusia arviointimenetelmiä vuodesta 2015 asti ja kouluttanut työnohjaajia yli 30 vuoden ajan. Sosped Keskus oy on Sosiaalipedagogiikan säätiön omistama osakeyhtiö. www.sospedkeskus.fi


Etäkahvit on Arvon jäsenten iltapäivän online-kahvihetki ja verkostoitumistilaisuus, jossa kuullaan ajankohtaisia aiheita ja kuulumisia yhteiskunnallisten yritysten kentältä.